PayEx

PayEx genomför organisationsförändring

Pressemeddelelse   •   Jan 30, 2012 14:47 CET

PayEx avser att genomföra en omorganisation vilket  idag har kommunicerats till medarbetarna. Förändringen skapar tydligare roller och ansvar och är en anpassning till utvecklingen inom våra olika verksamhetsområden. I samband med omorganisationen och relaterad effektivisering kan  totalt ca 30 tjänster från företaget komma att försvinna, varav ca 20 i Visby och resterande övervägande i Oslo.

 PayEx har idag till medarbetarna kommunicerat detaljerna i en tidigare aviserad organisationsförändring. Den nya organisationen skapar snabbare beslutsvägar genom en plattare struktur med tydligare roller och ansvarsområden. Organisationen är utformad för att på bästa sätt stödja nuläget i verksamheten och förväntade tillväxtområden.

 I samband med organisationsförändringen kommer strukturer och arbetssätt vidareutvecklas. Ett 30-tal tjänster kan komma att upphöra.  Förhandlingarna med fackliga organisationer pågår och vissa detaljer kan därför inte kommuniceras i nuläget.

 PayEx verksamhet växer på samtliga marknader och inom samtliga affärsområden och vi ser fortsatt en attraktiv tillväxtpotential för 2012.

PayEx kommer att hålla en presskonferens idag kl 15 i Visby i våra lokaler på  Hästgatan 4 (Rum Fårö)

För mer information kontakta:

Jonas Lagerstedt, VD och Koncernchef

0498-20 20 20

Jonas.lagerstedt@payex.com

 

PayEx är en privatägd koncern inom den finansiella sektorn med huvudkontor på Gotland, Sverige. Koncernen omfattar ett flertal bolag med drygt 600 medarbetare i fyra länder. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring och delbetalning. Läs mer på payex.com