Dansk Byggeri

PCB-problemet kræver politisk handling - sammen med den rigtige faglige håndtering

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 06:30 CET

CB-problematikken med giftplagede bygninger trækker store overskrifter i medierne. Sagen fylder også i bevidstheden hos branchefagfolk, der har viden om og er i daglig kontakt med PCB-relaterede temaer. Problemet er omfattende, og fortidens synder forsvinder under ingen omstændigheder af sig selv.

- Lige nu er PCB-sagen på vej ind i en ond spiral: Alle anerkender de massive miljøproblemer i byggeri opført fra cirka 1950 og frem til slutningen af 70’erne, men der mangler en samlet løsning på, hvordan vi tilrettelægger, finansierer og gennemfører en samlet indsats for effektivt at fjerne det miljø- og sundhedsskadelige problem, siger formanden for Fugebranchen, FSO, Bo Jensen.

Boligejerne, med boligforeninger og kommuner i spidsen, gør kun nødtvungent noget ved problemerne, fordi økonomien er stram. Frygten for store omkostninger overskygger også her den fulde erkendelse af et massivt, sundhedsskadeligt problem. Taberne er beboere og brugere af bygningerne, som er PCB-ramt. Man kan forudse betydelige sundhedsproblemer, og mange har det allerede inde på livet.

- Problemet kalder på politisk handling i retning af en samlet plan for, hvordan vi i det danske byggeri effektivt fjerner den risikofaktor, som PCB’en udgør. Men politisk handling kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at en politisk beslutning følges af den rigtige, fagligt professionelle handling, siger Bo Jensen.

Bo Jensen pointerer, at Fugebranchen, FSO’s medlemmer har igennem flere år uddannet sig til at løse de massive problemer, som fortidens fugeprodukter har vist sig at indeholde. Medlemmerne i FSO er samtidig garanter for, at omkostningerne holdes på det lavest mulige niveau i samarbejde med andre rådgivere som fx projekterende ingeniører eller arkitekter. Samtidig er FSO-medlemmerne særligt uddannede til altid at sikre den rigtige løsning – inden for lovgivningens rammer. Og opfyldelse af lovens bogstav er en afgørende forudsætning for at kunne være organiseret under FSO.

I øjeblikket venter i tusindvis af bygninger på, at politikerne når frem til et beslutningsgrundlag, der nødvendigvis må medføre entydig lovgivning og bevilling af midler til at løse problemerne.

- Fra FSO vil vi pege på det helt nødvendige i, at en politisk beslutning på området følges op med et krav om, at den håndværksmæssige del af løsningen lægges i hænderne på uddannede fagfolk, som kan gennemføre løsningerne så effektivt og omkostningsansvarligt som muligt. Der er brug for en kombination af politisk handlekraft og professionel håndtering, understreger Bo Jensen

- Fugebranchen, FSO anerkender, at det kan blive dyrt at løse PCB-problemerne. Men regningen bliver langt større sidenhen i sundhedssektoren og for samfundet i almindelighed, hvis der ikke tages affære nu, slutter Bo Jensen

 

 

Kontakt

Bo Jensen, tlf. 40 62 43 94

Fugebranchen, FSO, tlf. 33 14 19 99

www.fugebranchen.dk