Personalestyrelsen

Personalestyrelsen udbyder kontrakt om Job-i-staten.dk

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 09:58 CET

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15a-15d annonceres følgende:

Personalestyrelsen ønsker tilbud på etablering og drift af jobportalen Job-i-staten.dk. Job-i-staten.dk profilerer staten som arbejdsplads og viser samtlige statslige stillingsopslag, som hentes fra Jobnet.dk.

Kontaktoplysninger
Kontakt specialkonsulent Tove Ahrensbach på følgende adresse/e-mail, hvis De ønsker at rekvirere udbudsmaterialet, eller hvis De har spørgsmål:
Personalestyrelsen
Att. Tove Ahrensbach
Frederiksholms Kanal 6
DK-1220 København K
Mail: job-i-staten@perst.dk
Tlf. 3392 8186

Spørgsmål og svar
Ønsker De at blive orienteret om spørgsmål og svar vedrørende udbudsmaterialet, bedes De tilkendegive dette over for ovenstående samt opgive navn og e-mailadresse. De vil herefter - i anonymiseret form - modtage kopi af eventuelle spørgsmål og svar som måtte blive stillet frem til tilbudsfristen.

Frist for aflevering af tilbud er: 10. december 2010 kl. 12.00.

Tilbuddet skal sendes til Tove Ahrensbach på ovenstående adresse.

Egnethedskriterier
For at komme i betragtning som tilbudsgiver kræves, at følgende egnethedskriterier er opfyldt.

  1. Tilbudsgiver skal have relevant erfaring med udvikling og drift af en jobportal som beskrevet i udbudsmaterialet.
  2. Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % i seneste tilgængelige regnskabsår. Soliditeten beregnes som: Soliditet = (samlede egenkapital/samlede aktiver)* 100.
  3. Tilbudsgiveren må ikke på tidspunktet for afgivelsen af tilbud have forfalden gæld til det offentlige.
  4. Tilbudsgiveren skal ved udarbejdelsen af sit tilbud tage hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres.

Tildelingskriterium
Kriteriet for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet som nærmere angivet i udbudsbetingelserne.

Læs også nyheden om, hvad udbuddet betyder for statens arbejdspladser.