Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Pilotprojekt skal gøre op med papireksaminer

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:02 CET

Det skal være slut med skriftlige eksaminer, hvor studerende skriver på 5-siders gennemslagspapir. Som en del af arbejdsprogrammet "Digitale veje til vækst" sætter videnskabsministeren nu et pilotprojekt i gang.

Aarhus Universitet skal stå spidsen for at udvikle en løsning til digitale eksaminer, hvor den studerende kan medbringe egen bærbar computer og med fokus på at forhindre snyd. Universiteterne kan med tiden videreudvikle og udbrede løsningen, så digitale eksamener kan gennemføres på alle universiteter.

– Jeg har en vision om, at studerende møder et fuldt digitalt universitet fra ansøgning til undervisning og eksamen. Unge er i dag vant til at bruge it i hverdagen. Det er derfor naturligt, at eksamen svarer til de studerendes normale arbejdsformer. Vi skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder, og eksaminer på 5-siders gennemslagspapir bør altså være fortid inden for en meget kort årrække, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– For Aarhus Universitet er det afgørende, at eksamensløsningen bliver til glæde for alle de studerende i Danmark. Der er tale om et område, som optager os meget, og som vi allerede på Aarhus Universitet har investeret betydelige ressourcer i. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet med blandt andet Videnskabsministeriet om pilotprojektet, som ligger fint i tråd med Aarhus Universitets digitaliseringsstrategi og ønske om at udbrede moderne it-baserede undervisningsmetoder og eksamensformer, siger prorektor for Aarhus Universitet, Søren E. Frandsen.

Pilotløsningen skal efter planen afprøves på et afgrænset eksamensområde på Aarhus Universitet i løbet af 2011. Selve udviklingsarbejdet forventes at gå i gang til foråret 2011. Alle universiteter og studenterorganisationerne inddrages i projektet via en ekspertgruppe, der involveres i arbejdet.

Videnskabsministeriet har i samarbejde med alle landets universiteter i juni 2010 afsluttet et udvalgsarbejde om mulighederne for at udbrede brugen af digitale eksamener på universiteterne. Rapporten indeholder en række anbefalinger til at styrke digitaliseringen af skriftlige eksaminer på universiteterne. Pilotprojektet er en af dem.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem kommunikationschef Anders Frandsen på 3048 8450 eller .

Prorektor Søren E. Frandsen, Aarhus Universitet, kan kontaktes på mobil 2925 8690.