Landbrug & Fødevarer

Plads til forbedringer

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 08:24 CEST

Hos fire ud af fem danske svineproducenter er der ikke nogen forhold, der giver dyrevelfærdsmæssige problemer. Det viser første gennemgang af de 95 procent af alle danske svineproducenter, som frivilligt deltager i kvalitetssikringsprogramet Danish.

- 68 pct. af producenterne har dog fået anmærkninger, der ikke har direkte betydning for dyrenes velfærd. F.eks. havde 44 pct. ikke folderen ’Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen’ liggende, siger direktør i Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer, Nicolaj Nørgaard. 
Tilbage er så 20 pct., der har fået anmærkninger på punkter, som har betydning for dyrene.

- Der er særligt tre punkter, hvor der har været for mange problemer i første runde. Der er for mange, der ikke har nok rodemateriale i svinestierne, der er for mange, der ikke har indrettet sygestier efter de retningslinjer, vi har udstukket, og så er der for mange der har klippet for meget af halerne på smågrisene. Det er ekstremt ærgerligt for de 80 til 90 pct. af svineproduenterne, der har helt styr på sagerne, at de har kolleger, der ikke gør det, de skal, siger Nicolaj Nørgaard.

Håb for næste runde

Kontrolprogrammet starter nu forfra hos de besætninger, som man var hos første gang for tre år siden, og Nicolaj Nørgaard har en stærk formodning om, at tallene vil være væsentligt forbedret på mange områder. 

- Fra de besætninger, der har fået anmærkningerne, har vi efterfølgende fået tilsendt dokumentation for, at forholdene er blevet bragt i orden. Så dem, der ikke havde nok sygestier, har sendt bilag på udgiften til etablering eller sendt os billeder af indkøbt rodemateriale, eller lignende. I hvert fald tror vi på, at billedet allerede er væsentligt forbedret i svinestaldene, og det vil selvfølgelig vise sig i anden runde, som går i gang nu, siger direktøren.

Bruges i udlandet

Men selv om der altså stadig er plads til forbedringer i de danske svinestalde, er resultatet alligevel så stærkt, at det kan bruges til salgsfremme på eksportmarkederne.

- Særligt i England og Sverige er man begejstret for den særlige danske kvalitetssikring, som kan bruges som dokumentation overfor kunder, der gerne vil sikre sig, at dyrene har levet et ordentligt liv. Derfor er det også i alles interesse, at kontrollen bliver gennemført grundigt, og at resultaterne bliver forbedret fra gang til gang, siger Nicolaj Nørgaard.

 

Alle besætninger får kontrolbesøg hvert tredje år. 
Det er det private firma, Baltic Control, der siden 1. januar 2009 har stået for den praktiske udførelse af de mange besøg hos svineproducenterne. 
Besøgene gennemføres af seks auditører, der er ansat hos Baltic Control

Top 5 over afvigelser i Danish-kontrollen: 
1. Vejledning for god produktionspraksis ikke til stede 44 % 
2. Opbevaringspladsen for døde dyr er ikke korrekt indrettet 30 % 
3. For kraftig halekupering 20 % 
4. For få sygestier 19 % 
5. Ikke egnet rode og beskæftigelsesmateriale 16 %

LÆS MERE OM DANISH HER