Region Sjælland

Politikerne fulgte op på borgernes klimadagsorden

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 14:17 CET

Der skal sættes fokus på: Bæredygtige sammenhængende energisystem, klimavenlige adfærdsændringer, transport og infrastruktur samt udvikling af klimateknologi

Det var politikernes helt klare udmelding, som mandag den 22. november var samlet i Region Sjælland for at diskutere klimaindsatsen. 55 politikere fra Folketing, kommuner og Region Sjælland diskuterede, hvordan de med udgangspunkt i Borgernes KlimaKatalog vil prioritere og fremme borgernes klimadagsorden. Og hvordan kommuner, region og Folketing sammen med andre aktører kan fremme denne indsats for klimaet.

Borgernes KlimaKatolog er resultatet af diskussioner og anbefalinger blandt 225 borgere fra hele regionen, der 30. oktober var samlet i Haslev Hallerne til Region Sjællands borgertopmøde om klima.

Resultatet af mandagens møde bliver Politikernes Klimadokument, som i løbet af næste uge sendes til alle deltagerne i Region Sjællands borgertopmøde om klima.

Politikernes Klimadokument er vedlagt, og kan ses på Region Sjællands hjemmeside.

Borgernes KlimaKatalog er på over 130 sider. Det kan læses på hjemmesiden www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010, hvor der også er mulighed for at se filmreportager fra regionens borgertopmøde om klima.

 

PLUK fra Borgernes KlimaKatalog:

 • ”Offentlige myndigheder skkal gå foran og være CO2 neutrale i 2020”
 • ”Der er brug for mere viden om, hvad der er op og ned i klimasnakken – hvad virker og hvad koster det?”
 • ”Indfør obligatoriske ejendomssyn for blandt andet CO2-forbrug.”
 • ”Klima-ambassadører, der kan fortælle om regionens initiativer på energiområdet”
 • ”Politikerne skal gå foran. Klima er for vigtigt til at regionens klimaindsats er afhængig af partipolitik og valgperioder”.
 • ”Region og kommuner skal gå foran ved at stille klima- og energikrav til deres leverandører”.
 • ”Gør Region Sjælland til et stort klima-eksperimentarium. Gør regionen til et udstillings- og uddannelsesområde”.

 

FAKTA

 • Region Sjælland og regionens 17 kommuner har udarbejdet en regional klimastrategi. Visionen er at blive en førende klimaregion i EU.
 • Region Sjælland afholdt 30. oktober et borgertopmøde om klima i Haslev Hallerne for at spørge et repræsentativt udsnit af regionens borgere til råds med henblik på at udforme regionens klimaindsats fremover.
 • På borgermødet havde borgerne hovedrollen, mens politikere fra regionen og kommuner deltog i en lyttende, neutral rolle.
 • 22. november samledes politikere fra Folketinget, kommunerne og Regionsrådet for at behandle borgertopmødets resultater. Formålet var i fællesskab at finde frem til politiske initiativer, der kan styrke klimaindsatsen i Region Sjælland.

Yderligere oplysninger:

Formand for Bæredygtighedsudvalget i Region Sjælland
Eva Levinsen, 61 38 33 51.

Koncerndirektør Per Bennetsen, 30 66 03 77