Kulturministeriet

Politisk enighed om opfølgning på Teaterudvalgets rapport

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 10:59 CEST

Regeringen er blevet enig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om at iværksætte yderligere undersøgelser på teaterområdet som opfølgning på Teaterudvalgets rapport.

Teaterudvalgets rapport har været sendt i høring over sommerferien. Partierne har haft lejlighed til at orientere sig i de 53 høringssvar og er nu nået til enighed om den videre proces på teaterområdet.

Partierne er enige om, at Teaterudvalgets rapport er et glimrende udgangspunkt for overvejelserne om en større lovrevision på teaterområdet. Partierne har derfor besluttet at iværksætte yderligere dybdegående undersøgelser for at skabe et bedre beslutningsgrundlag for en eventuel reform af teaterloven.

Partierne er blevet enige om at undersøge følgende områder:

  • Billetkøbsordningen
  • Internationalisering
  • Turnéteateret i Danmark
  • Københavns Teater

Den endelige udformning af undersøgelserne vil snarest muligt blive aftalt imellem partierne.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Teaterudvalget har med sin spændende vision om scenekunstens fremtid i Danmark givet os et godt udgangspunkt for vores videre arbejde – til gavn for scenekunsten og til glæde for publikum. Det er vigtigt at sikre det bedst mulige grundlag for den endelige beslutning om en eventuel lovrevision. Derfor er vi enige om at undersøge nogle af de områder, som rapporten ikke giver tilstrækkeligt overblik over, og som også en række af høringssvarene ønsker dybere analyser af.”

Partierne vil allerede nu påbegynde arbejdet med at styrke nogle af de områder, som Teaterudvalget i særlig grad har peget på. Partierne har derfor tilsluttet sig, at kulturministeren i forbindelse med de kommende resultataftaler med de store teatre, dvs. landsdelsscenerne, Københavns Teater og Den Jyske Opera, samt ved en kommende flerårsaftale om Det Kongelige Teater skal indlede en dialog med teatrene om:

  • Internationalt samarbejde og koproduktioner´
  • Samarbejde mellem de store teatre og projektteatre uden egen scene
  • Særlige forpligtelser i forhold til tiltrækning af nye publikumsgrupper.

De nuværende resultataftaler med de store teatre såvel som flerårsaftalen med Det Kongelige Teater udløber med udgangen af 2011.

Høringssvarene kan læses på høringsportalen

Læs Kulturministeriets høringsnotat (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef, Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Kontorchef Karin Marcussen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66