Justitsministeriet

Positiv evaluering af stærekasseforsøget

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 08:30 CEST

Justitsministeren har i dag modtaget DTU Transports rapport ”Automatisk hastighedskontrol – vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi”, som bl.a. indeholder en evaluering af det forsøg med brug af ubemandet, stationær ATK – de såkaldte ”stærekasser”, som blev gennemført på Sjælland på udvalgte vejstrækninger i perioden januar 2009 til januar 2010.

Justitsminister Lars Barfoed siger:

 

”Jeg er meget tilfreds med nu at have modtaget DTU Transports rapport med evalueringen af det danske stærekasseforsøg. Jeg har noteret mig, at det i rapporten konkluderes, at indførelse af stationær ATK – de såkaldte stærekasser – på landsplan, forventes at ville give betydelige positive effekter på hastigheden og dermed også en væsentlig reduktion af personskadeuheld. Jeg vil nu bede Rigspolitiet om i samarbejde med Vejdirektoratet at komme med et konkret oplæg til, hvordan en landsdækkende ordning kan se ud.”

 

Baggrund

 

I perioden fra 16. januar 2009 til 15. januar 2010 gennemførte Rigspolitiet med bistand fra Vejdirektoratet og i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi samt Nordsjællands Politi et forsøg med ubemandet, stationær ATK (automatisk trafikkontrol) – de såkaldte ”stærekasser” – på 10 udvalgte vejstækninger på sjælland i både land- og byområder.

 

Formålet med forsøget var navnlig at afprøve, hvilken effekt brug af stationær ATK har på gennemsnitshastigheden på vejstrækninger, hvor der erfaringsmæssigt sker relativt mange personskadeulykker.

 

På baggrund af resultaterne af forsøget har DTU Transport i rapporten ”Automatisk hastighedskontrol – vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi” vurderet konsekvenserne af en eventuel generel indførelse af stationær ATK.

 

Rapporten indeholder dels en beskrivelse af erfaringerne fra det danske forsøg med stationær ATK, dels en analyse af effekterne på trafiksikkerheden og de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende stationær ATK i Danmark. Analysen er baseret på erfaringerne fra det danske forsøg med ti ATK-standere i 2009 samt internationale erfaringer fra lande, der har indført ATK.

 

Det danske forsøg har givet værdifulde praktiske erfaringer om konkrete forhold, som der bør tages hensyn til for at få et funktionelt og driftsikkert system ved en eventuel indførelse i Danmark.

 

Resultaterne fra det danske forsøg viser en klar hastighedsreduktion ved opstilling af ATK og bekræfter dermed erfaringerne fra udlandet, hvor der dog typisk har forekommet en lidt lavere hastighedsreduktion. Det danske forsøg gav en sænkning af gennemsnitshastigheden ved standeren på 10-11 km/t på de seks landeveje med en hastighedsgrænse på 80 km/t og 5-6 km/t på de fire byveje med en hastighedsgrænse på 50 km/t. Samtidig mindskedes hastighedsspredningen, så de høje hastigheder faldt mest.

 

Endvidere viser den samfundsøkonomiske analyse, at en generel indførelse af stationær ATK i Danmark har en rimelig lønsomhed.

 

I rapporten konkluderes det samlet, at en generel indførelse af stationær ATK i Danmark forventes at have en betydelig effekt på hastighedsoverskridelserne og derfor vil medføre en væsentlig reduktion af antallet af trafikuheld med deraf sparede liv og alvorligt tilskadekomne på de pågældende strækninger.

 

Rapportens udarbejdelse har været fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra DTU Transport, Transportministeriet, Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Justitsministeriet.

 

DTU Transports rapport kan læses her og rapportens bilag her.

 

Spørgsmål vedrørende rapporten kan rettes til seniorforsker Tove Hels, DTU Transport, på telefon 4525 6506.

 

Øvrige spørgsmål kan rettes til Justitsministeriets pressechef Troels Krog på telefon 7226 8408, kontorchef i Færdsels- og våbenkontoret Freja Thorsboe på telefon 7226 8580 eller fuldmægtig Michael de Thurah på telefon 7226 8585.