Håndværksrådet

Positiv finanslov - men ikke problemfri

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 10:00 CET

Overordnet set er der grund til at tage godt imod finanslovsaftalen. Den vil isoleret set bidrage til at skabe øget vækst - ikke mindst til gavn for de små og mellemstore virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Men aftalen indeholder også problemer. Ikke mindst i forhold til autoværkstederne og bagerne, der må imødese mindre aktivitet som følge af nye afgiftsregler på henholdsvis værkstedsreparationer og på fedt. Det mener Håndværksrådet, der repræsenterer 20.000 små og mellemstore virksomheder.

"Med finanslovsaftalen bliver der afsat 5 mia. kr. over de næste tre år til renovering af den almennyttige boligsektor. De penge falder på et tørt sted, da byggesektoren lige nu er inde i en meget hård tid med faldende omsætning og ordretilgang," siger politisk chef i Håndværksrådet, Frank Korsholm.

Finansloven tager også hånd om SMV'ernes vanskelige finansieringsvilkår, hvor mange virksomheder siden finanskrisens begyndelse har mærket, at det er blevet væsentligt sværere at låne i banken.

Ifølge aftalen vil regeringen således tage initiativ til at styrke markedet for risikovillig kapital med 10 mia. kr. Primært rettet mod iværksættere og SMV'er.

På den moderat positive side hæfter Frank Korsholm sig også ved lempelsen af multimedieskatten med 50 pct. for ægtefæller.

"Vi havde helst set multimedieskatten helt afskaffet. Den er en vækstdræber og burde aldrig have været indført. Lempelsen er derfor et skridt i den rigtige retning og den viser, at finanslovspartierne trods alt har lyttet på kritikken."

Nye afgifter giver problemer
På den negative side finder Håndværksrådet det dybt problematisk at indføre en ny fedtafgift.

"Afgiften tjener alene til formål at fylde den slunkne statskasse op med 1,5 mia. kr. Den er dybt urimelig. Den har ingen sundhedseffekt og den fører til urimelig konkurrenceforvridning. Vi undrer os over, at den er vedtaget midt i en høringsfase med de berørte erhverv. Det er useriøst, og derfor vil Håndværksrådet fortsat forsøge at råbe politikerne op og få ændret urimelighederne," siger Frank Korsholm.

Heller ikke de regler for registreringsafgift af færdselsskadede biler falder i god jord. Reglerne vil begrænse omfanget af reparationer, da der fremover skal betales registreringsafgift, når udgiften til udbedring af skaden udgør mere end 65 pct. Af bilens værdi før skaden mod tidligere 75 pct.

"Det vil klart medføre færre autoreparationer. Målet er kun er få flere penge i statskassen, og det kan hverken bilister eller værksteder være tjent med. Det er også sag, som Håndværksrådet agter at tage op med regeringen og forligspartierne," siger Frank Korsholm.

 

Kontakt
Afdelingschef Frank Korsholm, tlf. 21 76 87 13
Cheføkonom Jacob Thiel, tlf. 25 13 28 33

 

Find yderligere information og download fotos i vores presserum