KVINFO

Poul Due Jensen's Fond donerer 223.000 kr. til database

Pressemeddelelse   •   Sep 21, 2010 09:00 CEST

Adgangen til data i KVINFOs Mentornetværk er fremtidssikret med en donation fra Poul Due Jensen’s Fond. 

En af de mest succesrige mentorordninger herhjemme, KVINFOs Mentornetværk for flygtninge- og indvandrerkvinder, har modtaget en donation på 223.000 kr. fra Poul Due Jensen’s Fond, Grundfos Fonden, til finansiering af en database.

Med den nye database kan netværket hurtigere og mere effektivt matche nye mentorpar og på den måde imødekomme den store interesse, der er for at blive en aktiv del af netværket.

Mere end 5.000 kvinder i netværket
Siden etableringen af projektet i 2002 har KVINFOs Mentornetværk oplevet en støt stigende interesse for at blive mentee eller indgå i samarbejdet som mentor. I dag har det frivillige netværk således tiltrukket mere end 5.000 kvinder.

En af forudsætningerne for et vellykket samarbejde mellem mentee og mentor er, at de matches på baggrund af faglige og personlige interesser og ønsker.

Giver plads til nye initiativer
Den nye database gør det også muligt at iværksætte nye initiativer og øge aktiviteterne på særlige fokusområder. Det glæder fx i Vollsmose i Odense, hvor et nyt projekt ”Min egen vej” er målrettet unge kvinder.

”Den nye database er en stor gevinst for netværket. Vi er meget taknemmelige for den anerkendelse, som Poul Due Jensen’s Fond med sin donation viser projektet og vore mentorer og mentees store frivillige indsats,” siger KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen.