Dansk Byggeri

Praktikpladser og sociale klausuler prægede debat på Folkemødet

Pressemeddelelse   •   Jun 20, 2011 07:46 CEST

Både Carina Christensen (K) og Peter Juel Jensen (V) anbefalede frivillige ordninger frem for sociale klausuler med krav om praktikpladser ved Dansk Byggeris debat om ungdomsuddannelsernes fremtid på Folkemødet

Et halvt hundrede interesserede tog onsdag mod Dansk Byggeris Folkemødetilbud om uddannelse, jazz og debat på Høiers Isbar i Danmarks øjeblikkelige politiske centrum, Allinge på Bornholm.

Debatmødet havde fremtidens erhvervsuddannelser som emne, og med repræsentanter for hele det politiske spektrum og en god del eksperter blev der lukket op for i al fald brudstykker af løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsens (V) tidligere udmelding om, at virksomheder, der drømmer om fast arbejde på et store offentlige anlægsprojekter i fremtiden, skal ansætte praktikanter under uddannelse, kom til at præge debatten.

Men efter at både Dansk Byggeri og den konservative politiske ordfører Carina Christensen lagde afstand til forslaget, endte det også med, at Venstres uddannelsesordfører Peter Juel Jensen - med mellemregningerne - nåede frem til det samme resultat, nemlig at anbefale frivillige ordninger.

Dansk Byggeri benyttede lejligheden til at bekendtgøre, at der i næste uge vil blive underskrevet netop en frivillig aftale med Metroselskabet om rammerne for praktikaftaler i forbindelse med metrobyggeriet.

Med det på plads blev der også tid til at tale om løsninger på de udfordringer, som ungdomsuddannelserne står overfor. Først og fremmest var der bred enighed om, at der skal gøres en kraftanstrengelse for at genskabe prestigen i de erhvervsfaglige uddannelser.

- Det er desværre sådan, at erhvervsuddannelserne alt for ofte bliver parkeringsplads for unge som ikke ved, hvad de vil, eller som ikke kan komme på gymnasiet. Det betyder, at erhvervsuddannelserne ender med at være en sidste udvej, siger Louise Pihl, uddannelsespolitisk chef i Dansk Byggeri og fortsætter:

- Vi skal have genskabt respekten om de faglige uddannelser, og som en del af den proces bør der indføres et optagelsessystem med adgangsbegrænsning, der matches med økonomiske incitamenter for erhvervsskolerne, som belønner gennemførelse af uddannelserne.

Louise Pihl peger endvidere på nødvendigheden af, at der er et velfungerende tilbud til dem som ikke kommer ind i det erhvervsfaglige system, så de ikke bliver kastebolde i kommunal kassetænkning.

- De skal ikke lades i stikken men have et seriøst uddannelsestilbud, der kan gøre dem klar til en uddannelse eller et job, siger Louise Pihl.

Kontakt: 
Louise Pihl, uddannelsespolitisk chef, Dansk Byggeri, mobil: 25 66 63 12
Mogens Hjelm, pressechef, Dansk Byggeri, mobil: 40 29 92 32