Ministeriet for Børn og Undervisning

Praktikpladsydelse på 70.000 kroner er nu vedtaget

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 11:38 CET

Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, der belønner virksomheder med op til 70.000 kroner for at indgå uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne. Der er etableret en overgangsordning til den nye præmie- og bonusordning.

Virksomheder kan nu få op til 70.000 kroner for hver ny praktikplads. Det er resultatet af en ny lov, der netop er vedtaget i Folketinget.

Loven indeholder blandt andet:

  • En bonus på indtil 52.000 kroner for indgåede uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne. Det er et løft på 20.000 kroner i forhold til den nuværende ordning.
  • Virksomheder vil for uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne kunne få 6.000 kroner i præmie for hver måned, eleven har gennemført af prøvetiden. Det samlede præmiebeløb er højst 18.000 kroner per elevansættelse.
  • Virksomheder vil for praktikaftaler (erhvervsgrunduddannelse) kunne få løntilskud på 30 kroner i timen i de første syv måneder af praktikaftalen.
  • Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer ordningerne.

Overgangsordning med frit valg

Den vedtagne lov betyder, at alle uddannelsesaftaler, hvor prøvetiden endnu ikke er udløbet pr. 15. november 2010, får mulighed for at overgå til den nye ordning, hvis det ønskes. Der vil derfor i en periode være frit valg mellem den eksisterende præmie- og bonusordning på op til 50.000 kroner og den nye ordning på op til 70.000 kroner.

For uddannelsesaftaler der indgås i perioden fra 5. november 2009 til 31. december 2010, hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010, kan arbejdsgiveren vælge mellem den nuværende bonus på 32.000 kroner og den nye bonus på 52.000 kroner. En arbejdsgiver kan ikke få udbetalt bonus efter begge ordninger for den samme aftale.

Gammel bonus på 32.000 kroner udbetales i to lige store rater, den første rate 30 dage efter prøvetidens udløb og den anden rate 90 dage efter, at første rate er udbetalt.

Ny bonus på 52.000 kroner udbetales i fire lige store rater på 13.000 kroner. De første tre rater udbetales med tre måneders intervaller efter prøvetidens udløb, det vil sige tre, seks og ni måneder efter prøvetidens udløb. Fjerde rate udbetales 21 måneder efter prøvetidens udløb.

Eksempler (det er her forudsat, at prøvetiden er tre måneder)

Eksempel 1: Aftale indgået 10. august 2010. Prøvetiden udløber 10. november 2010, hvorfor der kun kan opnås gammel bonus på 32.000 kroner.

Eksempel 2: Aftale indgået 10. september 2010. Prøvetiden udløber den 10. december 2010. Arbejdsgiver kan vælge mellem gammel og ny bonus.

Eksempel 3: Aftale indgået den 5. januar 2011. Der kan kun opnås ny bonus på 52.000 kroner.

Præmieordningen er uændret maksimalt 18.000 kroner i prøvetiden. Den udgør 6.000 kroner for hver 30 dage, eleven er i praktik.

For alle aftaler, der indgås efter 15. november 2010, gælder som noget nyt, at bonus og præmie kun kan opnås, 1) hvis aftalen er påbegyndt senest tre måneder efter aftalens indgåelse og 2) eleven ikke er tredjelandsstatsborger, hvis opholdsgrundlag alene er studiebegrundet.

 

Kontakt

Nanna Hvass Jacobsen
Fuldmægtig
najac1@uvm.dk
Tlf. 3392 5290

Birgitte Ammitzbøll
Kontorchef
biamm1@uvm.dk
Tlf. 3392 5544

Lovforslaget