DTU Danmarks Tekniske Universitet

Preben Terndrup Pedersen fylder 70 år

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 08:29 CEST

Efter 37 år som professor ved DTU Mekanik og med mere end 200 videnskabelige artikler og adskillige anerkendelser bag sig, fratræder Preben Terndrup Pedersen sin stilling kort efter sin 70 års fødselsdag den 15. oktober 2010.

Preben Terndrup Pedersen har siden sin tiltrædelse i 1973 som professor i styrkeberegning af maritime konstruktioner ved Danmarks Tekniske Universitet været foregangsperson i indførelsen af moderne metoder til dimensionering af skibe og andre maritime konstruktioner. Da han tiltrådte som professor var undervisningen i skibsstyrkelære alene baseret på klasseselskabernes regler og dermed ikke på et niveau, som passede med den nytænkning af skibstyper og offshore konstruktioner, som var i gang i Danmark. Preben Terndrup Pedersens indsats har medvirket til, at Danmark og danske ingeniører har været i stand til at konstruere og bygge nogle af de mest nyskabende fragtskibe gennem de seneste 30 år.

Preben Terndrup Pedersen har i uddannelsen af skibsingeniørstuderende på DTU skabt et undervisningsforløb, der gør de studerende velegnede til at løse komplicerede problemstillinger på en rationel måde, og uddannelsen er i dag helt på højde med de bedste internationale universiteter. Et gennemgående element i undervisningen har været, at den skulle være relevant for praktiserende skibsingeniører. Dette var bl.a. grunden til, at han i årene 1979 - 1985 var primusmotor i udviklingen af en lang række programmer til bordcomputere til beregning af skibes stabilitet, styrke og fremdrivning. Disse pre-PC-programmer var blandt de første i verden til sådanne analyser og fik en stor udbredelse både i Danmark og internationalt.

Preben Terndrup Pedersen har forsket i mange emner vedrørende skibe og offshore konstruktioner blandt andet torsion af containerskibe, buling af olierør på havbunden og risikoanalyse i forbindelse med kollision og grundstødning. Denne forskning er kanaliseret ud til forskningsverdenen gennem mere end 200 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter og konferencerapporter. Desuden er denne viden videregivet til det danske maritime miljø gennem talrige foredrag, bestyrelsesposter i forskningsinstitutioner og rådgivende virksomheder samt rådgivning i specielle problemstillinger, herunder ikke mindst vedrørende kollisionsrisici ved Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen og den kommende Femern-forbindelse. Derigennem har han påvirket både forskningsverdenen og virksomheders strategier og handlingsplaner markant.

Preben Terndrup Pedersen har gennem årene været vejleder for mere end 30 ph.d. studerende, der for manges vedkommende i dag er kendte navne i den maritime verden.

Derudover har Preben Terndrup Pedersen været meget aktiv i internationale fora blandt andet i arbejdsgruppen vedrørende fælles klasseregler for tankskibe og mere end 30 års aktiv deltagelse i International Ship and Offshore Congress.

Hele denne indsats har blandt andet givet sig udslag i, at Preben Terndrup Pedersen i 2007 som første ikke-amerikaner modtog Davidson guldmedaljen fra Society of Naval Architects and Marine Engineers i USA for en fremragende indsats inden for skibsstyrkelære. Med samme begrundelse modtog han i 2009 Alexander Foss guldmedaljen fra DTU og Den Maritime Pris fra Økonomi- og Erhvervsministeriet samt udnævnelsen til æresdoktor ved Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim i 2010.

Preben Terndrup har ved siden af sin akademiske karriere engageret sig i ledelsen af DTU. Han har været meget aktiv i DTU’s akademiske organer, og han har som institutdirektør for Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion ydet et markant bidrag til instituttets etablering og udvikling.

I anledning af at Preben Terndrup Pedersen fylder 70 år og dermed fratræder sin stilling som professor ved DTU ved udgangen af oktober måned, afholdes på DTU fredag d. 29. oktober en workshop med ca. 100 inviterede deltagere fra ind- og udland med titlen: ’Marine Structures - An Outlook’. På denne workshop vil syv internationalt førende forskere, herunder Preben Terndrup Pedersen, give deres bud på, hvor de maritime udfordringer ligger i de kommende år samt på mulige løsninger.

Dagen afsluttes med en afskedsreception på DTU, hvor alle interesserede er velkomne.

 

Afskedsreception for professor Preben Terndrup Pedersen

Fredag den 29. oktober kl. 15.00 - 17.00

Danmarks Tekniske Universitet, Foyen, Bygning 101, 1.sal,

Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

 

:

hc@mek.dtu.dk

 

12.10.10 af