Miljøministeriet

PRESSEINVITATION: Naturperle åbnes for københavnerne

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 09:49 CEST

Københavnerne kan godt begynde at gøre madkurven, kikkerten og fuglebogen klar til en helt ny naturoplevelse i efterårsferien og fremover. I morgen får befolkningen for første gang fuld adgang til de smukke naturområder på Vestamager, der tidligere har været anvendt som militært øvelsesterræn. Områderne udgør 2.000 hektar svarende til ca. 3.000 fodboldbaner. Det er større end Dyrehaven nord for København.

Københavnerne kan godt begynde at gøre madkurven, kikkerten og fuglebogen klar til en helt ny naturoplevelse i efterårsferien og fremover. I morgen får befolkningen for første gang fuld adgang til de smukke naturområder på Vestamager, der tidligere har været anvendt som militært øvelsesterræn. Områderne udgør 2.000 hektar svarende til ca. 3.000 fodboldbaner. Det er større end Dyrehaven nord for København.

Områderne har været afspærret siden 1940’erne, men bliver åbnet

fredag den 15. oktober kl. 12

Miljøminister Karen Ellemann (V) står for indvielsen sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Åbningen finder sted ved bålpladsen i Pinseskoven, Svenskeholmvej (se kørselsvejledning og kort længere nede). Ved åbningen vil der være taler, bålkaffe, pandekager, islandske heste og fremvisning af eksempler på gammel ammunition fjernet fra Vestamager.

Alle er velkomne!

Det er helt unikt at have så stort et naturområde som Vestamager mindre end 15 minutters kørsel fra Københavns centrum. Når der nu bliver fuld adgang for alle til at opleve fugle, hjortevildt og insekter på områderne, er jeg sikker på, at endnu flere vil benytte sig af naturen. Vestamager har potentialet til at blive lige så populært som Dyrehaven nord for København, siger miljøminister Karen Ellemann.

I langt størstedelen af området har befolkningen hidtil kun måttet færdes på veje og stier pga. risikoen for at støde på udetoneret ammunition fra dengang det var et militært øvelsesterræn. Derfor har tyske specialister i ammunitionsrydning i knap et år arbejdet på at finde og fjerne gammel og udetoneret ammunition i jorden, så besøgende kan færdes sikkert i området. Det er Forsvaret, der har betalt for rydningen, som nu er afsluttet.

Når området åbnes, vil befolkningen kunne nyde både skov og strandenge med et rigt fugleliv med bl.a. viber, lærker og rødben. Strandengene bliver græsset af hundredvis af køer, får og heste, som på den måde holder uønsket vegetation nede – til gavn for strandengens fugleliv. Der vil blive opstillet flere bænke, borde og bålhuse, hvor man kan nyde madpakken. Hertil kommer nye fugletårne, badebroer, vandrestier og en mountainbike-rute.

Ministeren understreger, at der fortsat vil være lukket for adgang til de dele af fugle- og vildtreservatet, som også hidtil har været forbeholdt dyrelivet, sådan at benyttelse og beskyttelse af naturen kan gå hånd i hånd. 

Kørselsvejledning:
Indkørsel til området via Ugandavej. Kør gennem Rød port og forsæt af Ugandavej. Til venstre ved Svenskeholmvej ved nordlige skovbryn af Pinseskoven.
Find vejen på kortet (pdf).

Pressen har mulighed for særskilt rundvisning på arealerne ved forhåndstilmeldning hos naturvejleder Jes Aagaard (se kontaktinfo nedenfor)Yderligere oplysninger:
Jes Aagaard, naturvejleder, Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf.: 39 97 39 12, mobil: 23 73 02 61, e-mail: jaa@sns.dk
Thomas Hag, pressemedarbejder, Miljøministeriets departement, tlf.: 72 54 60 41,
e-mail: malaa@mim.dk