Skatteministeriet

Pressemeddelelse fra skatteminister Thor Möger Pedersen

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2011 15:51 CET

Skatteminister Thor Möger Pedersen udtaler:

"Der har i medierne de seneste dage været rejst spørgsmål om Skatteministeriets departements rolle i forbindelse med SKAT Københavns behandling af skattesagen vedrørende Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock.

Det er vigtigt, at de spørgsmål, som er blevet rejst, nu bliver grundigt belyst, og at vi får klarhed over, hvad der er op og ned i sagen.

Jeg har derfor bedt departementschef Peter Loft om at udarbejde en skriftlig redegørelse for Skatteministeriets departements rolle i forbindelse med SKAT Københavns behandling af sagen.

Jeg har i den forbindelse bedt om, at redegørelsen omfatter, hvad der har været af møder og andre kontakter, herunder skriftlig korrespondance, mellem departementet og SKAT København om sagen, hvornår møderne mv. har fundet sted, hvad formålet med møderne mv. har været samt hvad der er blevet drøftet mv.

Samtidig har jeg bedt direktøren for SKAT København, Erling Andersen, om at udarbejde en tilsvarende skriftlig redegørelse for sagen.

Jeg har bedt om, at de pågældende redegørelser udarbejdes hurtigst muligt.

Når redegørelserne foreligger, vil jeg rådføre mig med Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen, hvorunder personalemæssige spørgsmål hører."

For yderligere oplysninger
Kontakt skatteministerens særlige rådgiver Martin Justesen, tlf. 41 31 80 66