Styrelsen for Bibliotek og Medier

Pressemeddelelse: Mediestøtterapporten sendes i offentlig høring

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2011 16:45 CET

Mediestøtterapporten bliver i dag sendt i seks ugers høring. Rapporten indeholder bud på den fremtidige offentlige mediestøtte, og formålet med høringen er at få bemærkninger til rapportens forslag til modeller for en fremtidig mediestøtte.

Læs om høringen og hent rapporten Demokratistøtte. Fremtidens offentlige mediestøtte

Mediestøtteudvalget, som offentliggjorde sin rapport den 30. september 2011, har haft til opgave at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

Udvalget har i sit arbejde afdækket hvilke centrale parametre, der bør indgå i overvejelserne om en justering af mediestøtten, undersøgt mulige modeller for en fremtidig mediestøtte, og analyseret modellernes fordele og ulemper for de forskellige parter. I modellerne lægges der blandt andet op til at ændre distributionsstøtten til produktionsstøtte samt at støtte internetmedierne. 

Fristen for at indgive høringssvar er mandag den 2. januar 2012. Høringssvaret sendes til goe@bibliotekogmedier.dk eller til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, att. Gitte Østergaard.