Dansk Erhverv

Privat hjemmehjælp langt fra at erstatte det offentlige

Pressemeddelelse   •   Jul 09, 2012 02:00 CEST

Ældre går i stigende grad til private virksomheder for at få praktisk hjælp. Socialdemokraterne foreslår derfor, at kommunerne får lov at tilbyde de ældre tilkøbsydelser på lige fod med de private. Men det er gift for private virksomheder.

Stadig flere borgere benytter sig af et privat alternativ til den kommunale leverandør via den såkaldte frit-valgs-ordning, når det drejer sig om praktisk hjælp som f.eks. rengøring. Når det drejer sig om kernen i den offentlige hjemmehjælp, personlig hjælp, er det dog stadig kun forsvindende få borgere, der vælger en privat leverandør. På landsplan er det under fem procent.

Dansk Erhverv mener derfor, det er udtryk for en stærkt overdrevet bekymring, når Socialdemokraterne giver udtryk for, at det private er ved at overtage den offentlige hjemmehjælp.

Gift for de små og mellemstore virksomheder
Det foreslås nu oveni hatten, at kommunerne skal have lov til at tilbyde de såkaldte tilkøbsydelser, der ligger ud over det, borgen har ret til. Det vil sige ydelser som f.eks. ekstra rengøring, havearbejde, børnepasning, madlavning, festplanlægning - kun fantasien sætter grænser.

”Det vil være absolut ødelæggende for de virksomheder, der er på markedet i dag, hvis kommunerne får lov til at tilbyde tilkøbsydelser til de ældre. For kommunerne kan dermed benytte deres yderst privilegerede position over for borgeren til at sælge serviceydelser på et ellers velfungerende privat marked,” forklarer Marie Louise Løvengreen Rasmussen, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

”De eksisterende begrænsninger er netop indført for, at kommunerne ikke skal kunne presse private aktører ud af markedet ved at udnytte deres betydelige konkurrencemæssige fordel og muligheder for at subsidiere prisen på tilkøbsydelserne. Det offentlige skal holde fokus på kerneydelserne – åbnes der op for kommunale tilkøbsydelser ændrer det markant ved forståelsen af, hvilke roller det offentlige skal og kan påtage sig,” uddyber hun. 

Ødelæggende for eksportpotentialet
Får kommunerne lov til at tilbyde tilkøbsydelser, vil det betyde, at mange af de små og mellemstore virksomheder, der i dag kendetegner området, ikke vil kunne fortsætte på hjemmehjælpsområdet, vurderer Dansk Erhverv.

”Forslaget vil klart underminere det eksportpotentiale, der er på området, og som er større end nogensinde. For at kunne skabe eksportmuligheder er det helt afgørende, at danske virksomheder har et hjemmemarked at etablere sig og vokse på. Frit-valgs-ordningen har netop sikret vækstlaget af mindre virksomheder på hjemmehjælpsområdet,” forklarer Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

Endelig er det værd at overveje, hvad der mon kommer til at ske, hvis kommunen pludselig mangler penge? Muligheden for offentlige tilkøbsydelser ender måske pludselig med at blive en bagvej for offentlige serviceforringelser og en konkurrenceforvridende trussel mod et velfungerende erhvervsliv og dets ansatte, påpeger Dansk Erhverv.

”Alt i alt er offentlige tilkøbsydelser en rigtig dårlig idé både for borgerne og virksomheder,” slutter Marie Louise Løvengreen Rasmussen.

For yderligere information kontakt Marie Louise Løvengreen Rasmussen på mobil 20937448.