Anvendt KommunalForskning

Privat jobcenter levede ikke op til forventninger

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 10:42 CET

Der kom ikke flere borgere på kontanthjælp eller sygedagpenge i arbejde, og kommunen sparede ingen penge. Det er konklusionen på et forsøg med privat jobcenter i Køge, som AKF, Anvendt KommunalForskning, har evalueret.

Et forsøg med privat jobcenter i Køge har ikke givet de forventede resultater. Kommunen ville afprøve nye metoder i arbejdsmarkedsindsatsen ved at lægge halvdelen af Jobcenter Køges opgaver over i det private firma, Agens. Herved håbede man at få flere borgere på kontanthjælp og sygedagpenge i job og oven i købet spare penge. Men sådan gik det ikke.

AKF’s evaluering viser, at der ikke var flere kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere, der fik job, via Agens end via Jobcenter Køge. Faktisk fik lidt flere af de 18-30-årige mænd fra Jobcenter Køge job sammenlignet med jævnaldrende mænd fra Agens. Køge Kommune oplevede desuden, at udgifterne steg i forsøgsperioden.

Svag kontakt til erhvervsliv
- En mulig forklaring er, at indsatserne de to steder reelt ikke var særligt forskellige. Sags-behandlerne i Agens har en stor del af deres metode med fra jobcentret, og i jobcentret har de ladet sig inspirere af Agens’ nye metoder. Desuden stiller lovgivningen nogle krav, som gælder både for Agens og Jobcenter Køge, siger docent Eigil Boll Hansen fra AKF, som står bag evalueringen sammen med docent Leena Eskelinen.

En del af Agens’ metode var at etablere aktiveringstilbud i eget regi. Det gav nærhed til borgerne, men kontakten til byens virksomheder var ikke så stærk.

- Resultaterne af Agens’ indsats har været hæmmet af, at deres kontakt med lokale ar-bejdspladser for at opdyrke fx løntilskudsjob var svag, siger Eigil Boll Hansen.

Også gode elementer
Forsøget med Agens i Køge har dog også haft elementer, som man kan arbejde videre med. Fx en mere fleksibel sagsbehandling med tættere samarbejde med andre fagfolk.

- Der har været gode initiativer, som aldrig nåede at vise deres eventuelle værd. Der blev bl.a. oprettet hold, som arbejdede med stress- og smertehåndtering. Den slags tilbud har været en mangelvare på beskæftigelsesområdet, siger docent Eigil Boll Hansen fra AKF.

Fakta om forsøget i Køge

• Køge Kommune satte i 2008-2009 firmaet Agens til at betjene halvdelen af borgere på bl.a. starthjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og i fleksjob.

• Forsøget var inspireret af metoder fra Holland, hvor borgerne skal lære at tro på sig selv, tage ansvar og handle. Agens etablerede deres egne aktiveringstilbud.

• Formålet var at få flere borgere på kontanthjælp eller på sygedagpenge i job og at spare penge.

• Forsøget skulle have kørt i 2½ år, men blev afbrudt efter 22 måneder på grund af uenighed om økonomien og kommunens oplevelse af manglende resultater.

http://www.akf.dk

Pressekontakt
Eigil Boll Hansen
4333 3457


AKF - Anvendt KommunalForskning
Nyropsgade 37
1602 København V
Danmark