Dansk Erhverv

Privathospitalerne vil oprette garantifond

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 20:30 CET

Patienterne på landets privathospitaler skal vide sig sikre på behandling – også hvis et privathospital må dreje nøglen om.

Privathospitalernes brancheforening ønsker derfor at oprette en garantifond, der sikrer patienterne behandling, hvis et privathospital går i beta-lingsstandsning eller konkurs.

Landets privathospitaler vil give deres patienter garanti for behandling. I lighed med garantifonde i andre brancher ønsker privathospitalernes brancheforening, BPK, at oprette en garantifond, der kan træde til og henvise patienterne til anden behandling, hvis et privathospital må dreje nøglen om:

”Vi ønsker at være en fuldt integreret del af det danske sundhedsvæsen. Det betyder, at vi må påtage os et ekstra ansvar, og derfor ønsker vi at oprette en garantifond, så alle patienter er 100 procent sikre på behandling – også hvis et privathospital skulle gå konkurs eller i betalingsstands-ning,” udtaler Bent Wulff Jakobsen, formand for BPK.

Fra andre brancher kendes garantifonde allerede. F.eks. kan rejsekunder, hvis rejseselskab går konkurs, i dag få hjælp fra Rejsegarantifonden. Det giver rejsekunder en ekstra tryghed, når de benytter et selskab, der er medlem af denne fond:

Privathospitaler håber på samarbejde 
Fonden skal, foruden at sikre patienterne behandling, også medvirke til uddannelses- og forsk-ningsprojekter på privathospitalerne eller i samarbejde mellem offentlige og private sygehuse. Derfor er det afgørende for ideens gennemførelse, at Danske Regioner og andre aktører ønsker at gå med i samarbejdet:

”Danske Regioner har indtil nu ikke vist sig positive over for et samarbejde om en garantifond. Det beklager jeg, for det vil være en klar fordel for alle, hvis en fond kan etableres i samarbejde med Danske Regioner og landets forsikringsselskaber, idet netop disse to aktører jo er de primære kunder på landets privathospitaler,” siger Bent Wulff Jakobsen, der dog håber på, at der andre steder i det politiske system vil være velvilje over for en sådan ordning.

Mere positivt omdømme
Bent Wulff Jakobsen erkender, at privathospitalerne har været gennem en hård periode, hvor den politiske debat om overbetaling har fyldt meget. Og forslaget om en garantifond skal da også ses som led i brancheforeningens arbejde for at give privathospitalerne et bedre image:

”Jeg kan ikke komme i tanker om en anden branche, der har været udsat for så massiv debat. Virkeligheden er, at vi har behandlet mere end 400.000 danskere, der ellers ville stå på venteliste – og at vi tilmed udfører operationerne billigere, end hvad det offentlige selv kan udføre tilsvarende operationer for. Og med forslaget om en garantifond gør vi nu et ekstra tiltag for at forbedre patienternes vilkår,” slutter Bent Wulff Jakobsen.

Om BPK
BPK er brancheforening for privathospitaler og privatklinikker i Danmark. Vi arbejder for at forbedre ramme-vilkårene for vores medlemmer og for den private sygehussektor i Danmark. Brancheforeningen har knap 50 medlemmer, og de udgør tilsammen omkring 80 procent af omsætningen i den private sygehussektor i Danmark.

Læs mere om BPK på www.privatehospitaler.dk

Christian AnkerstjernePolitisk Konsulent, Brf. for Privathospitaler og KlinikkerAfdeling: Oplevelse & VelfærdT. 3374 6696