Autisme Center Vestsjælland

Projekt Hjernegymnastik får fornemt besøg

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 10:53 CET

Autisme Center Vestsjælland (ACV) har netop haft besøg af Karen Johanne Klint (MF), som kom for at studere ACV’s Projekt Hjernegymnastik nærmere. Projektet søger at udvikle træningsformer, der øger livskvaliteten for mennesker med autisme. Desuden undersøges mulighederne for hurtige og præcise diagnosticeringsmetoder.

På ACV har man kunnet dokumentere, at funktionsniveauet i venstre hjernehalvdel er nedsat hos mange mennesker med autisme, og på den baggrund har man søgt at udvikle helt nye metoder til at træne denne gruppe. 
”Projekt Hjernegymnastik er et supplement til de pædagogiske metoder der anvendes på ACV. Vi søger at finde veje til at mindske de psykiske symptomer, som belaster mennesker med autisme. De metoder, vi udvikler, har til formål at give mennesker med autisme bedre liv og betyder samtidig, at vi på ACV kan anvende vores ressourcer mere effektivt. Der er både tale om en nyudvikling af og et supplement til de serviceydelser, det offentlige i forvejen tilbyder mennesker med autisme,” forklarer Sys Petersen, fungerende centerleder på ACV.

MF’er nysgerrig på projektet

Karen Johanne Klint er socialdemokratisk ordfører for det psykiatriske område og medlem af Sundhedsudvalget. Hun er interesseret i Projekt Hjernegymnastik og ønskede med sit besøg på ACV at få et dybere indblik i hjerneforskningsprojektet og dets foreløbige resultater. Hun fik blandt andet lejlighed til at høre hjerneforsker Larissa Rizhova-Breusch fortælle om en af de centrale opdagelser: 

”Vi har lavet målinger hos mennesker med autisme og uden autisme. Resultaterne har vist at venstre hjernehalvdel fungerer meget langsommere end højre hjernehalvdel hos mennesker med autisme og langsommere i sammenligning med mennesker uden autisme. Vi søger at finde veje til at mindske de psykiske symptomer, som belaster mennesker med autisme. Symptomerne hos mennesker med autisme viser, at de har vanskeligheder med funktioner i venstre hjernehalvdel mht. sprog og sociale kontakter. Måske skyldes forstyrrelsen hos nogle af dem, at den venstre hjernehalvdel fungerer på nedsat niveau, og at der er en forringet kommunikation mellem de to hjernehalvdele. Det er blevet opdaget, at en af halvdelene målrettet kan blive aktiveret ved træning af bevægelser og sanser i højre og venstre side af kroppen. Vi udvikler sensomotoriske øvelser som vi målrettet kan aktivere og styrke venstre hjernehalvdel med hos mennesker med autisme til gavn for det generelle funktionsniveau og velbefindende”.

Ny, hurtig diagnosemetode?

Undervejs er der blevet testet rigtig mange mennesker, og dette arbejde har måske givet en uventet sidegevinst. Ved en tilfældighed har Larissa Rizhova-Breusch nemlig opdaget, at det for mennesker med ADHD gælder, at deres reaktions tid varierer voldsomt. Det viser, at deres reaktionstider heller ikke er stabile i sammenligning med mennesker uden ADHD både med og uden autisme. Vi har fundet grænser i de målinger som adskiller mennesker med ADHD fra gruppen uden de symptomer. Denne opdagelse åbner muligheder for, at man via helt objektive målinger kan diagnosticere ADHD. Eksisterende undersøgelser for ADHD er ellers normalt en tidskrævende affære, som der desuden er lang ventetid på. Men noget tyder på, at der kan udvikles en metode, som på blot en halv time kan stille en ADHD diagnose. 
– og det vil kunne nedbringe både prisen og ventetiden på at blive diagnosticeret betragteligt.

###

Personerne på vedhæftet billede fra venstre er: Karen Johanne Klint (MF), René Hald Thorup (Fungerende Vice Centerleder), Larissa Rizhova-Breusch (Hjerneforsker), og Sys Petersen (Fungerende Centerleder).http://www.a-c-v.dk

Pressekontakt
Sys Petersen
58 50 27 09


Autisme Center Vestsjælland
Rosenkildevej 85
4200 Slagelse
Danmark