Nordic School of Public Health NHV

Psykiatriprofessor Jouko Lönnqvist får Nordiska Folkhälsopriset

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2011 11:05 CEST

Professor Jouko Lönnqvist uppmärksammas nu med Nordiska Folkhälsopriset för
internationellt erkänd forskning om orsaker, utbredning samt prevention av
psykisk ohälsa, i befolkningen och på individnivå.
– Speciellt betydelsefull har Jouko Lönnqvists verksamhet varit i formuleringen av världens första suicidpreventiva program vilket har efterföljts av flera europeiska länder och även på andra kontinenter, säger NHV:s styrelseordförande Mats Brommels.

Psykisk ohälsa är ett av de stora hoten mot folkhälsan. Priset uppmärksammar individer eller organisationer som gör stora insatser för att förbättra den.
– Lönnqvist är mest känd för sin framgångsrika och banbrytande forskning
både på befolknings- och individnivå beträffande de vanligast förekommande
sjukdomarna depression, alkoholmissbruk och psykoser som ett led i utarbetande av metoder för att för att förebygga självmord, säger Mats Brommels, styrelseordförande Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.
– Jag är mycket tacksam och överraskad, säger professor Lönnqvist.
Positiv mental hälsa har en enorm betydelse för hela samhället, menar han.
– Vi behöver friska och aktiva barn och ungdomar i framtiden och det ska inte bara gälla några barn, utan alla barn, inskärper Lönnqvist som tidigare uppmärksammats med flera internationella utmärkelser.
Han har speciellt fokuserat sin forskning på depressiva störningar hos ungdomar och unga vuxna, schizofreni samt alkohol och drogmissbruk kopplat till självmord.
Lönnqvists vetenskapliga produktion har en mycket stor bredd från genetiska
studier av grupper med psykisk ohälsa till kvalitativa studier av vad socialt
stöd innebär och attityder mot personer drabbade av psykisk sjukdom och psykiska problem. Jouko Lönnqvist har ägnat huvuddelen av sin professionella gärning åt att bygga upp avdelningen för psykisk hälsa vid Finlands folkhälsoinstitut THL. Han har etablerat internationell forskning om psykiska problem samt deras utbredning och orsaker.
– Speciellt betydelsefull har Jouko Lönnqvists verksamhet varit i formuleringen av världens första suicidpreventiva program, vilket har efterföljts av flera europeiska länder och även på andra kontinenter säger Mats Brommels.
Som professor i psykiatri vid Helsingfors universitet har Lönnqvist fostrat flera generationer specialister som nu tar ansvar för mentalvårdsarbetet och psykiatrisk vård och omsorg i Finland. Den har genomgått
stora förändringar och forskningen visar att den i ett nordiskt perspektiv i dag
fungerar väl.

NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed.
Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus. Navnet på svensk: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; engelsk: Nordic School of Public Health