Ministeriet for Børn og Undervisning

Pulje til renovering af naturfagslokaler udskydes

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 09:40 CET

Undervisningsministeriet skal begrænse de samlede udgifter for 2010. Derfor udskydes midler til renovering af naturfagslokaler i 2010 til næste år.

På finansloven for 2010 er der afsat i alt 220 millioner kroner i 2010-2013 til tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf. Ud af de 220 millioner er der afsat 80 millioner kroner til renovering af naturfagslokaler i 2010.

Da der forventes merudgifter på Undervisningsministeriets område som følge af øget uddannelsesaktivitet, udskydes 65 millioner kroner fra 2010 til 2011. Det sker for at begrænse de samlede merudgifter i 2010.

De resterende 15 millioner kroner bruges i 2010 til tilskud til institutioner, hvor Arbejdstilsynet har givet påbud vedrørende naturfagslokalerne, der kræver bygningsmæssige ændringer.

Oplysninger om tilskud til naturfagsrenovering på andre institutioner følger efter vedtagelsen af finansloven for 2011.

Kontakt

Henriette Nielsen
Fuldmægtig
henie2@uvm.dk
Tlf. 3392 5972