Quest Software Scandinavia ApS

Quest software rapporterer resultater for 4. kvartal og regnskabsåret 2010

Pressemeddelelse   •   Feb 16, 2011 10:35 CET

Omsætningen i 4. kvartal var 216,8 millioner dollars og der var en vækst på
11,5 % i licensindtægter. Omsætningen i regnskabsåret 2010 var 767,1 millioner dollars, og der var en vækst på 14,8 % i licensindtægter

Forøger aktietilkøbsprogram til $150

Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) har rapporteret finansielle resultater for 4. kvartal og regnskabsåret 2010. De samlede indtægter var på 216,8 millioner dollar, en 11,4 % stigning sammenlignet med sidste års 4. kvartals samlede indtægter. Licensindtægterne steg med 11,5 % til 98 millioner dollar. De samlede indtægter for regnskabsåret 2010 var på $767,1 millioner, en stigning på 10,3 % sammenlignet med de 695,2 millioner dollars for samme periode i år 2009. Driftsmarginan var 14,4 % og 15,7 % for 4. kvartal og regnskabsåret 2010, sammenlignet med henholdsvis 23,4 % og 12 % for samme periode i 2009. På ikke GAAP-basis var driftsmarginalerne 22,6 % og 23,1 % for 4. kvartal 2010 og for hele regnskabsåret 2010. 

Kontant og investeringer var den 31. december i alt på 492 millioner dollar, en stigning på 82,1 millioner dollar sammenlignet med balancen den 30. september 2010. Pengestrømmen fra driften var 62,7 millioner dollar for de tre måneder som slutter 31. december 2010. 

”Vi har fortsat eksekveret i 4. kvartal og skabt solid vækst i omsætningen,” siger Doug Garn og CEO hos Quest Software. ”I 2010 leverede vi en stigning på 14 % på ikke-GAAP drift til 177,4 millioner dollar og 16 % vækst til 1,45 dollar per aktie fuldt udvandet korrigeret. Vores stigning på 14,8 % i licensindtægter viser styrken af det markedsmomentum, der er i øjeblikket. Med vores stærke teknologi og service portefølje kombineret med et overbevisende produkt-roadmap, er vi fortsat overbeviste om, at vi også fremover vil være markedsledende.” 

Stigning på aktietilbagekøbsprogram
Quest Software meddelte også i dag, at selskabets bestyrelse har øget tilladelsen i henhold til dens nuværende aktietilbagekøbsprogram til op til i alt 150 millioner dollar af fællesaktier. Hvert aktietilbagekøb kan ske gennem det åbne marked og privatforhandlede transaktioner på tidspunkter og for de beløb, som ledelsen finder hensigtsmæssig, herunder i henhold til Rule 10b5-1 handels planer. Rule 10b5-1 tillader Quest Software til at etablere, selvom de ikke er i besiddelse af ikke-offentlig information, planer arrangeret på forhånd om at købe aktier til en bestemt pris i fremtiden, uanset om de efterfølgende er i besiddelse af ikke-offentlig information. Timingen og det faktiske antal aktier tilbagekøbt vil afhænge af en række faktorer, herunder markedsforhold, virksomheds- og lovmæssige krav samt adgangen til kapital. Aktietilbagekøbsprogrammet har ikke en udløbsdato og kan begrænses eller opsiges til enhver tid uden forudgående varsel. 

GAAP Resultater 
Quest Software forventer en nettoindkomst i 4. kvartal af 2010 på 30.3 millioner dollar, $0,32 fuldt udvandet korrigeret. I 4. kvartal i 2009 var nettoindkomsten på 37 millioner dollar eller $0,40 fuldt udvandet korrigeret. Driftsmarginalerne var på 14,4 % i 4. kvartal 2010 sammenlignet med 23,4 % i den sammen periode sidste år, hvilket resulterer i en driftsindtægt på 31,2 millioner dollar, som skal sammenholdes med 45,5 millioner dollar i den samme periode sidste år. Nettoindtægten for regnskabsåret 2010 var 98,6 millioner dollar eller $1,06 fuldt udvandet korrigeret. sammenlignet med nettoindtægten på 70,4 millioner dollar eller $0,75 fuldt udvandet korrigeret for samme periode i 2009. Driftsmarginalerne steg på årsbasis fra 12,0 % til 15,7 % i regnskabsåret 2010, hvilket resulterer i en driftsindtægt på 120,6 millioner dollar, sammenlignet med 83,5 millioner dollar i regnskabsåret 2009. 

Ikke-GAAP resulater 
På Ikke-GAAP basis er nettoindtægten for 4. kvartal i 2010 forventet at være 38,0 millioner dollar eller $0,40 fuldt udvandet korrigeret, hvor nettoindtægten på ikke-GAAP basis var 36,9 millioner dollar eller $0.40 fuldt udvandet korrigeret for 4.kvartal 2009. De ikke-GAAP driftsmarginaler var 22,6 % i det 4. kvartal i 2010, hvilket resulterer i ikke-GAAP driftsindtægter på 49 % millioner dollar, sammenlignet med driftsmarginaler og driftsindtægter på henholdsvis 24,8 % og 48,3 millioner dollar i regnskabsåret 2009. For regnskabsåret 2010 var ikke-GAAP nettoindkomsten 135 millioner dollar eller $1,45 fuldt udvandet korrigeret. I regnskabsåret 2009 var ikke-GAAP nettoindtægten på 117,8 millioner dollar eller 1.25 dollar fuldt udvandet korrigeret. De ikke-GAAP driftsmarginaler var 23,1 % for regnskabsåret, hvilket resulterer i ikke-GAAP driftsindtægter på $177,4 millioner dollar sammenlignet med i 2009, hvor ikke-GAAP driftsmarginaler i og driftsindtægter på henholdsvis på 22,4 % og 155,6 millioner. 

Denne udgivelse indeholder et skøn over nettoindkomsten og indtjening per aktie for det kvartal, som blev afsluttet den 31. december 2010. Tæt på årets udgang blev det opdaget, at ca. 6,8 millioner dollar i skattereserver skulle have været frigivet i det kvartal, der sluttede den 30. september 2010. Frigivelsen af disse skattemæssige reserver vil resultere i en højere nettoindkomst og indtjening per aktie end i 3. kvartal 2010. Vi fortsætter med at gennemgå vores finansielle resultater i forbindelse med frigivelsen og forventer at medtage denne justering i årsrapporten på Form 10-K for det fulde år sluttende med 31. december 2010. Vi forventer ikke, at den justering vil nogen indvirkning på den rapporterede nettoindkomst og indtjening per aktie for det fulde år – sluttende med 31. december 2010. 

Ikke-GAAP resultater udelukker efter skat virkninger af amortisering af immaterielle aktier erhvervet med virksomhedssammenslutninger, aktiebaseret kompensationsudgifter, anskaffelsesomkostninger, patentudgifter og udgifter forbundet med aktieundersøgelser. En afstemning fra GAAP til ikke-GAAP resultater er inkluderet i denne pressemeddelelse.

Quest Softwares ledelse udarbejder og anvender ikke-GAAP finansielle metoder i præsentationen af selskabets resultater for at levere en konsekvent forståelse af dets historiske driftsperformance og et sammenligningsgrundlag med lignende virksomheder. Ledelsens opfattelse er, at ikke-GAAP rapportering giver en meningsfuld repræsentation af selskabets igangværende økonomiske resultater, og anvender derfor ikke-GAAP rapportering internt til at evaluere og forvalte selskabets drift. Ledelsen mener, undtagen ydelser som beskrevet under GAAP resultater tidligere i pressemeddelelsen muliggør investorernes forståelse af virksomhedens igangværende driftsresultater. Disse ikke-GAAP finansielle metoder gør det også muligt at sammenligne driftsresultater med virksomhedens konkurrenter og tilmed give investorer gennemsigtighed med respekt for de supplerende oplysninger, der anvendes af ledelsen i dets operationelle og finansielle beslutningstagning. Disse ikke-GAAP finansielle metoder er ikke beregnet til at blive betragtet isoleret eller som en erstatning for andre finansielle målingsmetoder udarbejdet i overensstemmelse med GAAP.

###

Om Quest Software, Inc. 
Quest Software (Nasdaq: QSFT) forenkler og reducerer omkostninger for håndtering af IT for mere end 100.000 kunder globalt. Vores innovative løsninger gør det enkelt at løse de vanskeligste IT-management problemr, så kunder sparer tid og penge i både fysiske og virtuelle IT-miljøer og Cloud-miljøer. Flere oplysninger på om Quests løsninger inden for application management, database management, Windows management, virtualization management, og IT management på www.quest.com.