Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI

Rådgiverbranchen forventer ny vækst

Pressemeddelelse   •   Okt 21, 2010 11:28 CEST

Ordrebeholdningerne er på vej op, og dele af byggebranchen er på vej ud af den økonomiske krise. Det er de overordnede konklusioner i den konjunkturmåling for oktober 2010, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) netop har offentliggjort.

”De seneste konjunkturer for de rådgivende ingeniører viser, at ordrebøgerne er i bedring. Aktuelt er ordrebeholdningen på det højeste niveau siden april 2008. Og både øst og vest for Storebælt er der forventninger om en svag stigning i ordrebeholdningen de næste seks måneder. Analysen viser desuden, at dele af byggeriet er på vej ud af den økonomiske krise. Erhvervsbyggeriet er for første gang i tre år i svag fremgang, og væksten er fortsat pæn i forhold til rådgiveropgaver på offentligt byggeri. Kun krisen i boligbyggeriet ser ud til at forsætte. Markedet trækkes endvidere af vækst inden for infrastrukturområdet, energisektoren samt eksport,” udtaler Henrik Garver, der er adm. direktør i FRI.

”Forventningerne om, at faldet i ordrebeholdningerne er stoppet, giver sig også udslag i forventninger om øget beskæftigelse. 12 procent af rådgivervirksomhederne forventer at øge antallet af medarbejdere over de næste seks måneder. Det er en klar forbedring i forhold til konjunkturmålingen i april, og det gælder både for Vest- og Østdanmark,” udtaler Henrik Garver.

”Hvis vi sammenholder rådgiverbranchens forventninger om øget vækst og beskæftigelse med regeringens forventninger om en vækst i økonomien, tør vi godt love en svag vækst blandt de rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Dog må vi forvente, at branchen blive påvirket negativt af de kraftigt reducerede investeringer i offentligt byggeri i 2011. Udfordringen er derfor at få skabt de nødvendige politiske rammer for at fremme væksten, så private virksomheder igen begynder at investere i nye bygninger og produktionsanlæg,” siger Henrik Garver.

Se hele konjunkturmålingen for oktober 2010 i vedhæftede pdf.

http://www.frinet.dk

Pressekontakt
Nina Lusty
35 25 37 31


Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Danmark