Region Nordjylland

Rammeaftaler 2011

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:24 CET

Rammeaftalerne for 2011 er et resultat af den koordinering, der har fundet sted mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i forhold til udbud af og efterspørgsel på tilbud inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

På baggrund af de behov, som kommunerne har meldt ind, tegner rammeaftalen for 2011 et billede af de ændringer, der gør sig gældende for de to rammeaftaleområder.

Ændringerne viser sig især i forhold til følgende målgrupper:

Socialområdet
Kommunerne har tilkendegivet et forventet behov for sikrede pladser til domfældte udviklingshæmmede personer. Kommunerne anbefaler i denne forbindelse en placering af eventuelle nye pladser i Nordjylland. 
Der meldes endvidere ind om et behov for tilbud til sindslidende med stærkt udfordrende adfærd, herunder sindslidende med dom. Endelig har kommunerne tilkendegivet et behov for pladser til borgere med autisme. Kommunerne har aftalt at drøfte spørgsmålet i mellemkommunalt regi, og det er derfor uklart, hvorvidt opgaven skal løftes i fællesskab med regionen.

Thisted Krisecenter og Børnehaven Troldehaven skrives ud af rammeaftalen som en konsekvens af meget lav belægning, ligesom dele af Misbrugscentrets opgaver overdrages til kommunerne pr. 1. maj 2011.

Specialundervisningsområdet 
Kommunerne har generelt, tilkendegivet et forventet uændret forbrug i 2011 i forhold til eksisterende niveau. For enkelte kommuner er der indgået bilaterale samarbejdsaftaler med henblik på at imødekomme såvel kommunernes behov for ydelser og budgetsikkerhed som regionens behov for sikker drift af tilbuddene. I forhold til kommunikationsinstitutterne vil der på baggrund af de kommunale tilmeldinger blive foretaget nogle tilpasninger. Tilpasningerne forventes håndteret uden væsentlige økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser.

Bemærk i forhold til de faglige netværk, at Den administrative Styregruppe, efter at udkast til rammeaftale blev godkendt i kontaktudvalget, besluttede at dele det faglige netværk for autisme op i et netværk for ADHD og et for autisme. Rammeaftalen for 2011 indeholder således ni faglige netværk og ikke otte som det ellers fremgår.

I forhold til de tilbud, hvor regionen er driftsherre, kan rammeaftalerne for 2011 konstatere en fortsat stor efterspørgsel.

Rammeaftalerne kan læses i deres fulde længde under Sociale tilbud og Specialundervisning.