Ministeriet for Børn og Undervisning

Realkompetencer skal anerkendes

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 09:23 CEST

Borgerne bør fortsat kunne få anerkendt de realkompetencer, de udvikler som fodboldtrænere, lagerarbejdere eller lignende, men ordningen kan forbedres. Det viser en ny undersøgelse.

Der er stadig behov for, at stilladsarbejderen eller højskolekursisten kan få vurderet og anerkendt de realkompetencer, de får gennem deres aktiviteter.

Det viser en ny undersøgelse, der er mundet ud i rapporten”Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv."

Rapporten redegør for, hvordan reglerne for vurdering af realkompetencer fungerer i praksis. En høring blandt interessenter på området viser, at der er bred opbakning til ordningen.

Værdifuld erfaring

Med en realkompetencevurdering kan borgerne få et formelt bevis på deres samlede kompetencer. Det kan give adgang til en bestemt uddannelse eller mulighed for at få godskrevet dele af en uddannelse.

Undervisningsminister Tina Nedergaard er tilfreds med resultatet.

”Anerkendelse af realkompetencer er et vigtigt led i indsatsen for at fremme borgernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse og forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg helt enig i, at vi skal bevare den eksisterende ordning. Nogle har for eksempel arbejdet som stilladsarbejdere i mange år uden at have papir på det, de kan. Det er værdifuld erfaring, som skal anerkendes og anvendes,” siger hun.

Nye initiativer på vej

Undersøgelsen viser også, at ordningen kan udvikles og forbedres for den enkelte borger og for institutionerne.

Reglerne for realkompetencevurdering er endnu ikke fuldt ud implementeret på uddannelsesinstitutionerne. Derfor er der behov for at sætte nye initiativer i gang 2010-2011. Initiativerne får særligt fokus på:

  • Analyse og koordinering af de rådgivningsinitiativer, der ligger før en realkompetencevurdering, RKV
  • Mulighed for at udvide RKV-ordningen til også at omfatte et sigte mod erhverv og beskæftigelse
  • Forenkling, standardisering og kvalitetssikring af RKV
  • IKV (individuel kompetencervurdering)-taksten på AMU-området tages op til genovervejelse
  • Fornyet informationsindsats på baggrund af tidligere erfaringer.

Rapporten er udarbejdet som led i lovovervågningen af reglerne om anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Kontakt

Benedikte Maul Andersen
Fuldmægtig
bma@uvm.dk
Tlf. 3392 5738