Justitsministeriet

Redegørelse om politisk ekstremisme

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2011 16:47 CET

Politiets Efterretningstjeneste har afleveret den redegørelse om indsatsen imod politisk ekstremisme, som efterretningstjenesten blev bedt om at udarbejde efter terrorangrebet i Norge den 22. juli 2011.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler i den anledning:

”Jeg er tilfreds med, at der nu foreligger en samlet vurdering af PET’s indsats mod politisk ekstremisme. Det giver os et godt afsæt for det videre arbejde.

 

Redegørelsen viser, at den danske indsats mod politisk ekstremisme er velfungerende. PET foreslår dog nogle initiativer, der vil være egnede til at understøtte indsatsen.


Regeringen har tilsluttet sig forslagene, og der vil nu blive arbejdet videre med dem.”

 

Baggrund

Redegørelsen – der offentliggøres i en uklassificeret version – indeholder en beskrivelse af det aktuelle trusselsbillede i forhold til politisk ekstremisme samt en gennemgang af PET’s indsats på området. Redegørelsen indeholder endvidere nogle forslag til initiativer, som efter PET’s opfattelse vil være nødvendige og hensigtsmæssige i lyset af trusselsbilledet og erfaringerne på området.

 

De foreslåede initiativer vedrører navnlig følgende områder:

 

  • Kontrollen med reglerne for opbevaring og salg af gødning.
  • Forebyggelse af hadforbrydelser.
  • Analyser fra Center for Terroranalyse (CTA).
  • PET’s internetovervågning og IT-analyser.

 

En uklassificeret version af redegørelsen kan ses på PET’s hjemmeside