Klima- og Energiministeriet

Reduktionstilsagn målt og vejet i ny rapport

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 13:07 CET

Rapporten konkluderer, at tilsagnene under CA potentielt er et godt skridt på vejen i forhold til at bremse den globale opvarmning, men at der fortsat skal gøres meget for at holde opvarmningen under de 2 grader, som er accordens målsætning.

Rapporten beskriver samtidig, at den fremtidige reduktion af drivhusgasudledninger reelt afhænger af, hvordan reglerne for beregning af landenes udledning udformes. Den problemstilling forhandles under FN’s klimakonvention – herunder på COP16 i Cancun, Mexico, der går i gang i næste uge.

Klima- og energiminister, Lykke Friis, siger: 

"Det er en vigtig rapport, som FN’s miljøprogram har offentliggjort i dag, og som vi fra dansk side har bidraget aktivt til. Det fremgår af rapporten, at de drivhusgas-reduktioner, som er lovet under Copenhagen Accord, er helt nødvendige første skridt for at takle den globale opvarmning. 

Samtidig konkluderer rapporten, at disse reduktioner ikke er tilstrækkelige til at komme i mål. Vi skal derfor videre, inkl. på klimakonferencen i Cancun, som jeg skal åbne om under en uge. Det handler om at bygge videre på aftalen fra København(Copenhagen Accord) og forsøge at øge landenes ambitionsniveau – vel at mærke alle lande og ikke kun et mindretal.

Jeg hæfter mig derudover ved, at rapporten klart støtter op om Danmarks position på en række nøgleområder i klimaforhandlingerne, herunder f.eks. reglerne for, hvordan man opgør landenes reduktionsmål, så de bedst svarer til virkeligheden. Den linje vil vi fortsat forsvare, også i EU-kredsen.”

UNEP-Rapporten understreger desuden, at der fortsat er behov for en ambitiøs indsats for at fremme forskning og udvikling af ny klima- og energiteknologi. 

I Danmark er netop energiforskningen fordoblet på få år med blandt andet det Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK. Programmerne støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

"De danske offentlige bevillinger til ny energiteknologi er rekordhøjt på over én milliard kroner, og det fastholder vi også til næste år. Med den ambitiøse indsats for energiforskning understøtter vi, at verden i fremtiden har de effektive og billige teknologier til at nedbringe udledningerne. Det er samtidigt smart, fordi vi jo også understøtter de danske energiteknologiske virksomheder, som skal være en vigtiv medspiller i regeringens ambition om udvikle et dansk energisystem uafhængigt af fossile brændsler", siger Lykke Friis.