Dansk El-Forbund

Regeringen fremlægger energistrategi

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:27 CET

Vindkraft og intelligent energisystem er vigtige elementer i regeringens plan for energien frem til 2050

Regeringen har i dag fremlagt sin ’Energistrategi 2050’. Den beskriver, hvordan regeringen forestiller sig, at Danmark bliver uafhængig af kul, olie og gas i 2050 og reducerer udledningen af drivhusgasser markant.

I en præsentation på klima- og energiministeriets hjemmeside hedder det, at strategien – hvis den gennemføres – over de næste ti år vil løfte andelen af vedvarende energi til 33 procent. Det skal ske gennem blandt andet øget brug af biomasse og biogas og en massiv udbygning af vindmølleparken.

En havmøllepark på 600 MW skal idriftsættes på Kriegers Flak øst for Møn i 2018-2020, der skal screenes for yderligere 400 MW mindre havmølleanlæg på kystnære arealer, og udbygningen af landvindmøller skal fremmes.

Om det intelligente energisystem hedder det, at der skal etableres ny international eludvekslingskapacitet i forbindelse med havmølleparken på Kriegers Flak, og der skal være krav om, at alle elmålere, der udskiftes fra 2015, erstattes af en intelligent elmåler. Fra 2013 skal grænsen for installation af intelligente målere nedsættes fra 100.000 kWh til 50.000 kWh i årligt forbrug.

Energiselskabernes forpligtigelser til besparelser øges med 50 procent fra 2013 og med 75 procent i 2017-2020. Dertil kommer en målrettet indsats mod bygningsrenovering og konvertering af olie- og naturgasopvarmningen og mod virksomhederne.

Hele planen kan ses her.

Klima- og energiministeriets pressemeddelelse kan læses her.