Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen i spidsen for globalt grøn vækst-initiativ i 2011

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 10:49 CEST

Regeringen sætter sig i spidsen for et Globalt Grøn Vækst-initiativ i Danmark i juni 2011.

Initiativet skal igangsætte en proces, der samler internationale politikere, erhvervsledere, investorer, forskere, eksperter og meningsdannere. 

Målet er at fremme omstillingen til en grønnere global økonomi - et område hvor dansk erhversliv har særlige kompetencer og dermed muligheder. Især vil der være fokus på, hvordan politiske beslutninger kan spille bedre sammen med virksomhedernes innovation og investeringer. Initiativet er en udløber af drøftelserne på temamødet om grøn vækst i Vækstforum den 25.-26. februar i år. 

Grøn Vækst initiativet i Danmark vil samle aktører på tværs af verdens regioner. Der sigtes på 200 deltagere til et arrangement over to dage. 

Regeringen vil i den kommende tid etablere et globalt offentligt-privat konsortium til forberedelse af initiativet. Konsortiet vil have deltagelse af såvel danske som internationale nøgleaktører. Konsortiet forudses etableret på et seminar i november. Det vil ske i forlængelse af Global Green Growth konferencen i København med henblik på at bygge videre på fremdriften fra denne konference. 

Regeringen vil parallelt med etableringen af konsortiet tage initiativ til en proces, hvor en bredere kreds af centrale danske aktører inddrages. 

Sekretariatet for initiativet er forankret i Udenrigsministeriet i et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Klima- og Energiministeriet. 

Udenrigsministeren udtaler: 

"Globalt skal grøn udvikling gå hånd i hånd med økonomisk vækst. Det har vi i Danmark vist kan lade sig gøre. Den model vil vi gerne bidrage til at udbrede globalt. 

Det er klart, at et dansk initiativ ikke kan løse denne opgave alene. Men der er behov for at sætte en proces i gang. Det er det regeringen gør med initiativet. 

Vi vil bringe virksomheder, investorer og beslutningstagere sammen om konkrete og praktiske løsninger. Vi vil forløse det vækstpotentiale, der ligger i en omstilling til grøn økonomi. Det vil også gavne danske virksomheder." 

Økonomi- og erhvervsministeren udtaler:

"Der er et kæmpe potentiale i global grøn vækst, og regeringen vil med dette initiativ bidrage til, at Danmark og danske virksomheder får del i det potentiale – samtidig med at vi bidrager med løsninger på nogle af verdens store udfordringer. Vi vil med initiativet samle nogle af de førende globale virksomheder, investorer og politikere for at finde fælles tilgange til den grønne omstilling." 

Klima- og energiministeren udtaler:

"Der opstår i de kommende år en enestående mulighed for at kombinere omstillingen til et fossiluafhængigt samfund med en ny vækst for de mange danske virksomheder, der producerer grønne løsninger. Jeg har lige været i Kina, hvor jeg kan konstatere, at det Danmark er kendt for er evnen til at kombinere vækst med grønne løsninger. Det skal vi holde fast i. Derfor er det helt naturligt, at Danmark tager teten, når vi skal sikre de mest optimale rammer for den globale grønne vækst og for de danske virksomheders vækstmuligheder."