Justitsministeriet

Regeringen klar med lovforslag om ny kriminel lavalder

Pressemeddelelse   •   Nov 07, 2011 16:55 CET

Den kriminelle lavalder skal igen sættes op til 15 år. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der er klar med et nyt lovforslag

Justitsminister Morten Bødskov er klar med et lovforslag, der skal hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Dermed gør regeringen op med den nedsættelse af den kriminelle lavalder, som den tidligere regering gennemførte tilbage i juli 2010.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”I regeringen vil vi sætte den kriminelle lavalder op igen fra 14 til 15 år, fordi børn efter regeringens opfattelse ikke skal straffes, men hjælpes på rette vej.

 

Da den tidligere regering i 2010 satte den kriminelle lavalder ned fra 15 til 14 år, var det et udtryk for symbolpolitik af værste skuffe. 

 

I regeringen vil vi i den kommende tid se nærmere på, hvilke nye tiltag der kan bidrage til at hindre, at børn og unge havner i kriminalitet. Indsatsen mod kriminalitet blandt børn og unge skal med andre ord styrkes. Men det skal ske på en måde, hvor børn under 15 år, som havner i konflikt med loven, bliver behandlet som det, de er, nemlig børn – og ikke voksne.”

 

Lovforslaget om den kriminelle lavalder er i dag sendt i høring med henblik på, at lovforslaget kan fremsættes inden jul.

 

 

Baggrund

Den kriminelle lavalder blev den 1. juli 2010 nedsat fra 15 til 14 år, jf. lov nr. 711 af 25. juni 2010 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ungdomskriminalitet).

Forud for lovændringen havde Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet (”Ungdomskommissionen”) i betænkning nr. 1508/2009 som led i overvejelserne om den fremtidige indsats mod ungdomskriminalitet bl.a. vurderet, om den kriminelle lavalder burde nedsættes. Et flertal i Ungdomskommissionen udtalte sig imod en nedsættelse. Flertallet fandt, at indsatsen i forhold til børn under den kriminelle lavalder i stedet burde gøres mere effektiv gennem en styrkelse af de ikke-strafferetlige reaktionsmuligheder særlig på grund af det forhold, at en sænkelse af den kriminelle lavalder kan forventes at have en negativ kriminalpræventiv effekt i forhold til målgruppen.

Med lovforslaget foreslås det at hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.

Læs hele lovforslaget her

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.