Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen styrker socialt iværksætteri

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 08:31 CEST

Regeringen præsenterer i den nationale civilsamfundsstrategi initiativer til at styrke socialt iværksætteri.

Som en del af regeringens udspil til en national civilsamfundsstrategi, afsætter regeringen midler til initiativer, som skal medvirke til at fremme socialt iværksætteri og sikre gode vækstbetingelser for socialøkonomiske virksomheder.

Regeringens initiativer retter sig mod tre hovedområder:

  • Vejledning skal målrettes de sociale iværksættere bedre. De gode ideer må ikke dø på tegnebrættet.
  • Iværksætterkulturen skal styrkes – det gælder også området for socialt iværksætteri. Stadig flere skal blive opmærksomme på mulighederne for at omsætte nye ideer på det sociale område til en bæredygtig virksomhed, mulighederne for at etablere partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder m.v.
  • Der skal være gode vilkår for vækst og udvikling i den socialøkonomiske sektor generelt. Det skal vi styrke gennem partnerskaber mellem de sociale iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, det offentlige, den frivillige sektor og erhvervslivet.

Socialminister Benedikte Kiær:
- Vi har i Danmark et godt udgangspunkt for at udvikle socialt iværksætteri: Vi har et stærkt civilsamfund, et stadigt stigende antal sociale iværksættere og en veludviklet evne til at tænke i nye løsninger og nye partnerskaber. Regeringens initiativer skal være med til at sikre, at stadig flere sociale iværksættere omsætter de gode ideer og store engagement til bæredygtige socialøkonomiske virksomheder til gavn for borgere og samfundet under ét.

- Med et stærkt socialt engagement og evne til at finde og afprøve nye løsninger på sociale udfordringer, udgør de sociale iværksættere og de socialøkonomiske virksomheder en vigtig innovations- og vækstmotor for velfærdssamfundet.

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Vi skaber med denne indsats endnu bedre vækstbetingelser for socialt iværksætteri i Danmark. Jeg har meget store forventninger til, at vi målretter vores tilbud i væksthusene, så sociale iværksættere får ligeværdig adgang til vejledning som alle andre virksomheder.

Link til strategien her.

Yderligere oplysninger:

Jesper Termansen presseansvarlig, Socialministeret, tlf. 33 92 46 71 mobil 40 70 69 01

Erik Ljunggren, pressesekretær Økonomi- og Erhvervsministeriet, 40 18 43 46 / elj@oem.dk