Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringen vil sætte fart i indgåelsen af praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 09:30 CEST

Den økonomiske krise og virksomhedernes vigende ordrebøger har siden midten af 2008 ført til færre praktikpladser. For at skaffe flere praktikpladser har regeringen i 2009 og 2010 sammen med partierne bag globaliseringsforliget taget initiativ til ekstraordinære indsatser på praktikpladsområdet.

Regeringen vil snarest fremlægge et samlet udspil til en yderligere forstærket praktikpladsindsats.

Et af de centrale elementer i udspillet vil være at videreføre og forbedre den hidtidige bonus- og præmieringsordning. Det indebærer, at arbejdsgiverne fremadrettet til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgået aftale og ikke 50.000 kroner som hidtil i 2010.

Regeringen foreslår, at ordningen justeres, så det kun er aftaler af en vis varighed, der vil kunne modtage det fulde bonusbeløb på 70.000 kroner.

AER-bidraget hæves

Bonus- og præmieringsordningen vil fortsat være finansieret af AER-ordningen. For at sikre tilstrækkelig AER-finansiering og samtidig foretage en øget omfordeling mellem de virksomheder, der løfter praktikpladsindsatsen, og de virksomheder, der ikke gør det, hæves AER-bidraget midlertidigt i 2011-2013 med 290 kroner per bidragsudløsende fuldtidsansat.

Det samlede udspil skal forhandles med globaliseringsforligskredsen i forbindelse med de forestående finanslovsforhandlinger.

Fakta om den hidtidige ordning

I 2010 har arbejdsgiverne blandt andet ekstraordinært kunnet modtage en samlet bonus og præmie for indgåelse af nye uddannelsesaftaler på op til 50.000 kroner per aftale.

Den seneste positive udvikling på praktikpladsområdet indikerer, at den ekstraordinære praktikpladsindsats virker efter hensigten. I det første halvår af 2010 er tilvejebragt cirka 3.400 ud af de 5.000 pladser, der var målsætningen med praktikpladsindsatsen for 2010.

 

Kontakt

Søren Hansen
Afdelingschef
sohan5@uvm.dk
Tlf. 3392 5688 / 2077 3787

Kontakt

Mads Jensen
Pressechef
majen3@uvm.dk
Tlf. 3392 6329 / 2097 9938

Læs mere

Flere skal have en praktikplads. Derfor vil regeringen videreføre og forbedre den nuværende bonus- og præmieringsordning. Fremover kan arbejdsgiverne modtage en bonus på op til 70.000 kroner for at indgå en praktikaftale.