Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringens forslag om udvidet sekstimers sammenhængende skoledag

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 09:36 CEST

En god start på skolen er afgørende for, at alle elever får det bedst mulige ud af deres skolegang. Børn, der begynder i børnehaveklassen fra skoleåret 2012/2013, skal derfor i de første skoleår til og med 3. klasse have en sekstimers sammenhængende skoledag med mulighed for undervisning, fysisk aktivitet, leg og kreativ udfoldelse samt tid til lektielæsning mv.

Reglerne for timetal i indskolingen i dag

De gældende regler om undervisningstimetal indebærer, at eleverne i indskolingen som minimum skal have 600 undervisningstimer årligt i børnehaveklassen og i alt 2.150 undervisningstimer i 1. til 3. klasse. For elever i børnehaveklassen svarer det til en skoledag på cirka tre klokketimer (a 60 minutter) plus pauser, og for elever i 1.-3. klasse svarer det til en skoledag på knap 3,6 timer dagligt plus pauser. Omfanget af pauser og øvrige aktiviteter fastsættes lokalt. De nuværende timetal betyder, at eleverne ofte har en kort skoledag, og derfor tilbringer et flertal af eleverne meget tid i SFO både før og efter den obligatoriske skoledag.

Kommunerne kan vælge at give flere timer i indskolingen, hvilket mange kommuner allerede gør. I dag undervises eleverne i indskolingen i gennemsnit cirka 3,8 klokketimer dagligt plus pauser. Antallet af daglige timer må dog ikke overstige syv timer i indskolingen inklusive pauser.

Anbefaling fra Skolens rejsehold

Skolens Rejsehold anbefaler i sin rapport fra juni 2010, at alle elever skal gå i skole i et omfang, der svarer til mindst seks timer om dagen 200 dage om året. I de yngste klasser behøver der ikke være en lærer hele tiden, idet en andel af de seks daglige timer kan være fyldt med leg, udeliv og lignende. Rejseholdet fremsætter denne anbefaling som en del af anbefalingen om at erstatte minimumstimetallene med et krav om en sekstimers skoledag.

Regeringens forslag om seks timers sammenhængende skoledag i indskolingen

Regeringen vil give de yngste en styrket skolestart med en tryg og sammenhængende dag, så børnene får den bedst mulige start på skolegangen. Der foreslås derfor en sekstimers sammenhængende skoledag, hvor der både er tid til mere undervisning og tid til fysisk aktivitet, kreativitet, leg og lektielæsning mv.

Med forslaget indføres en obligatorisk skoledag på i alt seks timer. Skoledagen vil kunne tilrettelægges med en kombination af fag- og temaundervisning vekslende med friere og selvvalgte aktiviteter eksempelvis i tidsrummet mellem klokken 8 og 14. Udvidelsen af skoledagen kan – ud over undervisningstimer – anvendes til en bred vifte af friere aktiviteter, der understøtter elevernes faglige og alsidige udvikling, herunder for eksempel fysisk aktivitet, tema- og projektstyrede forløb, lektiehjælp mv.

Kontakt

Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef
ollar1@uvm.dk
Tlf. 3392 5369