Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringens forslag til justeringer af SU-systemet

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 10:02 CEST

Regeringen ønsker en af verdens bedste folkeskoler. Men en bedre folkeskole kræver prioritering. Regeringen vil derfor afskaffe SU’en til hjemmeboende unge i ungdomsuddannelser – de såkaldte cafépenge – men fortsat støtte unge fra lavindkomstfamilier. De penge, der spares, ønsker regeringen at anvende til omstilling og et ekstraordinært løft af folkeskolen, da en god skolegang er en forudsætning for ikke bare at begynde i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, men også for rent faktisk at gennemføre.

Reglerne for tildeling af SU til hjemmeboende i ungdomsuddannelser i dag

Elever i ungdomsuddannelser, som får støtte efter hjemmeboendesatsen, modtager i dag SU som en grundsats på 1.192 kroner per måned (2010-niveau), når de er 18-19 år. Desuden har de 18-19-årige mulighed for at få et tillæg til grundsatsen, der kan udgøre op til 1.485 kroner per måned afhængigt af forældrenes indkomst. Hjemmeboende elever i ungdomsuddannelser på 20 år eller derover får SU uafhængigt af forældrenes indkomst, svarende til satserne for de videregående uddannelser, hvilket i 2010 er 2.677 kroner per måned.

Regeringens forslag

For at tilvejebringe midler til løftet af folkeskolen vil regeringen afskaffe SU-stipendiet til elever i ungdomsuddannelser, som får støtte efter hjemmeboendesatsen. SU’en i ungdomsuddannelserne skal i stedet være forbeholdt udeboende unge, der opfylder de eksisterende betingelser for at modtage udeboendesatsen. Derved mister SU’en i ungdomsuddannelserne sin karakter af at være cafépenge og målrettes unge, som ikke bor hjemme og derfor har omkostninger til kost og logi.

Med henblik på fortsat at tilgodese de unge, som kommer fra hjem, der har det økonomisk svært, vil regeringen afsætte 150 millioner kroner årligt, der således målrettes disse unge. Den præcise model skal fastlægges nærmere.

Omlægningen gennemføres for de årgange, der påbegynder en ungdomsuddannelse efter sommeren 2012.

Kontakt

Jesper Bøjer Jensen
Specialkonsulent
jejen4@uvm.dk
Tlf. 3392 5029