Greenpeace Danmark

Regerings ”Energistrategi 2050” - dumpet eller bestået?

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2011 11:13 CET

Efter at have gemt sig bag Klimakommissionen i tre år kommer regeringen i morgen formiddag endelig med det længe ventede energiudspil - ”Energistrategi 2050”.

Her er Greenpeaces lakmusprøve på, om regeringen strategi virkelig er en konkret og brugbar plan for omstilling af det danske energisystem, som kan sikre, at Danmark når den 40 % reduktion af drivhusgasser i 2020 og 80-95 % i 2050, som videnskaben siger, vi skal, eller om ”Energistrategi 2050” blot er en løs strategi uden de nødvendige mål og virkemidler.
For at bestå skal strategien som minimum:

• Indeholde konkrete klimamål:
- Indeholde en plan for hvordan Danmark reducerer sit drivhusgasudslip med 40 pct. i 2020 (i.f.t. 1990) på hjemmebane (altså uden kreditter), som er det, der er nødvendigt, hvis Danmarks skal yde sin indsats for at den globale middeltemperaturstigning kan holdes under under 2 grader
- Som minimum indeholde en konkret plan for, hvordan Danmark opfylder sine EU-forpligtelser i 2020 for reduktion af udslippet af drivhusgasser i den ikke-kvotebelagte sektor (”bønder, bygninger og biler” - 20 % i.f.t. 2005).
- Som minimum indeholde en plan for, hvordan Danmark opfylder det nationale klimamål, som bliver følgen af, at EU hæver sit klimamål fra 20 til 30 % - som regeringen siger, at den arbejder aktivt for, at EU skal.

• Reducere i Danmark ikke ude:

- Gå fra nuværende maksimalt brug af fleksible mekanismer (køb af kreditter) over til fuld satsning på hjemlige reduktioner til opfyldelse af klimamålene.

• Bindende, ambitiøse energibesparelsesmål:
- Indeholde et mål for energibesparelser, der er mindst 4 gange så stort, som det mål regeringen indtil nu har haft (4 % reduktion i bruttoenergiforbruget i 2020 i.f.t. 2006.

• Massiv udbygning af vind:

- Opstillet et mål for andelen af vind i elproduktionen på 50 % i 2020. Regeringen har indtil nu kun forpligtet sig til 30 % vedvarende energi i 2020, som man skal i følge EU’s VE-direktiv.

• Kulafvikling:
- Da regeringen har bebudet, at kullene skal ud af de store byer, skal der opstilles et konkret mål for udfasning af kul – halvering i 2020 og total afvikling inden 2030.

- Omstillingen af Avedøre2 fra biomasse/naturgas til kul skal stoppes.

• 100 % vedvarende energi :

- En plan for 100 % vedvarende energi i 2050 uden brug af atomkraft og CCS (Carbon Capture and Storage). Indtil nu har regeringen udelukkende talt om at blive uafhængig af fossile brændsler, hvilket ikke er det samme.

• Gennemgribende afgiftsomlægning:

- Som er med til at sikre energisparemålene ved generelt højere energiafgifter.
- Som fremmer målene for udbygning af vedvarende energi og afvikling af de fossile brændsler ved en differentieret afgiftsstruktur.

Kontakt:
Tarjei Haaland, klima- og energiekspert. Greenpeace, +45 28 10 90 53
Christina Koll, presseansvarlig, klimakampagnen, Greenpeace, +45 28 10 90 21