Region Sjælland

Region og Erhvervsakademi sikrer akademiuddannelser

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 10:03 CEST

Onsdag 13. oktober har Erhvervsakademi Sjælland og Region Sjælland underskrevet den aftale, der skal muliggøre et endnu tættere samarbejde. Aftalen skal sikre, at der også i fremtiden er et fagligt stærkt og bredt udbud af videregående akademiuddannelser i hele regionen.

”Regionsrådet ser denne samarbejdserklæring som endnu et skridt i retningen mod et nødvendigt og bredt kompetenceløft i hele regionen. Regionens borgere får nemlig flere muligheder for at få en videregående uddannelse. Og det er helt nødvendigt for at sikre udvikling og beskæftigelse også i fremtiden”, udtaler Regionsrådsformand, Steen Bach Nielsen.

Sammen med Erhvervsakademi Sjælland vil Region Sjælland blandt andet synliggøre mulighederne for opkvalificering af medarbejdere i regionens virksomheder, styrke praktikmulighederne og sikre, at regionens virksomheder kan rekruttere kompetent arbejdskraft i fremtiden.

En netop offentliggjort undersøgelse af de unges veje gennem uddannelsessystemet i Region Sjælland viser, at 32,8 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse mod 29,6 % på landsplan. Men den viser også, at meget få af de erhvervsuddannede, vælger at fortsætte i en videregående uddannelse.

”Den tendens skal og kan vendes, for de korte videregående uddannelser er meget praksisnære og appellerer til en stor gruppe med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse”, siger Tim Christensen, bestyrelsesformand for Erhvervsakademi Sjælland.

”Erhvervsakademiets opgave er at levere de bedste videregående erhvervsakademiuddannelser til regionen indenfor det tekniske, ledelsesmæssige og merkantile område. Vi skal styrke alternativet til velfærdsuddannelserne på professionshøjskolerne – som vi i øvrigt har et strålende samarbejde med – for, at vi sammen kan tilbyde de kompetencer, vores erhvervsliv efterspørger”, tilføjer Tim Christensen.

Region Sjælland støtter allerede på flere områder viden om og overgangen til de videregående uddannelser i regionen.Regionsrådet og Erhvervsakademi Sjælland vil med denne aftale sammen sikre fortsat udvikling omkring uddannelse, innovation og erhvervsudvikling. Samtidig vil den få begge parters viden på områderne sat yderligere i spil.Samarbejdserklæringen vil samtidig indgå som et redskab i en langsigtet indsats på uddannelses- og kompetenceområdet for Region Sjælland i 2011.

Fakta om samarbejdserklæringen:

Samarbejdserklæringen har en varighed på to år i perioden efterår 2010 til udgangen af 2012. Der tages initiativ til handlinger på følgende områder:

1)      Praktikken for regionens akademiuddannelser styrkes

2)     Udvikling af fælles analysegrundlag, herunder samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der kan være med til at sikre, at de rette typer af uddannelser udbydes regionalt i forhold til efterspørgslen og behovet for arbejdskraft

3)     Flere skal gennemføre en erhvervsrettet professionsbacheloruddannelse, så regionens virksomheder kan rekruttere kompetent arbejdskraft

4)     Udvikling af fleksible, kompetencegivende uddannelsestilbud samt konkretisering af uddannelsesbehov i yderområder

5)     Fokuseret indsats om internationalisering i uddannelserne

6)     Synlighed om mulighederne for opkvalificering af medarbejdere for erhverv og virksomheder.

Fakta om Erhvervsakademiet:

Erhvervsakademiet byder på korte og mellemlange videregående uddannelser på akademi, diplom, og professionsbachelor-niveau i hele Region Sjællands geografi. Det kan både lade sig gøre at blive laborant, datamatiker, finansøkonom, multimediedesigner, serviceøkonom, og som noget nyt bachelor i IT og i international handel og markedsføring - eller noget helt andet af de 24 akademiuddannelser, der udbydes på ni lokaliteter i Region Sjælland. Uddannelserne er meget fleksible og retter sig både mod unge og ældre, heltids- og deltidsuddannelser og er ikke mindst kendetegnet ved at have meget fleksible tilrettelæggelsesformer. Akademiuddannelserne er mellem 1½-3 års varighed og bygger ovenpå en erhvervsfaglig eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Link til Erhvervsakademi Sjælland: http://www.easj.dk/

Link til ”Undersøgelse af unges vejes gennem uddannelsessystemet, Region Sjælland” udarbejdet af UNI-c 2010:

http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/uddannelse/Documents/Undersøgelse%20af%20unges%20veje%20gennem%20uddannelsessystemet%20-%20region%20sjælland%202010.pdf

Download foto


Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen
Tlf.:  30 61 64 46

Bestyrelsesformand Tim Christensen

Erhvervsakademi Sjælland, Tlf.: 56 67 04 29