PwC Danmark

Region Syddanmark: En professionel ledelse og bestyrelse er opskriften på vækst hos ejerlederne

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2016 06:00 CET

En ny analyse fra Mandag Morgen og Danske Regioner viser, at region Syddanmark placerer sig som nummer tre i forhold til de øvrige regioner, når det gælder såkaldte scaleup-virksomheder* og er dermed en del af de vestdanske regioner, hvis virksomheder vokser mest. De dygtigste ejerledere giver nogle af svarene på, hvordan de skaber vækst i PwC’s Ejerlederanalyse 2016.


”De dygtigste ejerledere i Syddanmark er ambitiøse og professionelle ledere, som har formået at skabe imponerende vækstvirksomheder. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvordan de udmærker sig,”
fortæller Henrik Forthoft Lind, der er partner hos PwC, og henviser til, at hele 63 % af de dygtigste ejerledere har vækstet deres toplinje med mere end 25 %, og 25 % af disse har endog vækstet toplinjen med mere end 100 % ifølge PwC’s Ejerlederanalyse 2016.

I analysen fra Mandag Morgen og Danske Regioner ligger region Syddanmark som nummer tre i forhold til de øvrige regioner, og derudover er Syddanmark en af de regioner med flest scaleups (243). Regionen har ligeledes en af de største beskæftigelsesandele, i forhold til de andre regioner, med 10,9% af de ansatte i internationalt konkurrerende virksomheder, som er beskæftiget i scaleup-virksomheder.

”Det er interessant at se nærmere på, hvordan vi får endnu flere virksomheder i Region Syddanmark til at vækste. Gennem vores analyser af ejerlederne i Danmark, kan vi konkludere, at de dygtigste ejerledede virksomheder igennem de senere år har gennemgået en øget professionalisering. Vi ser bl.a., at ejerlederne i højere grad inddrager professionelle bestyrelsesmedlemmer,” fortæller Henrik Forthoft Lind.

Nedskrevet forretningsplan samt en professionel ledergruppe
Analysen viser desuden, at de dygtigste ejerledere har en nedskrevet forretningsplan samt en professionel ledergruppe. En større andel af de virksomheder, der har haft en vækst på over 25 % de seneste 3 år, har således en ledergruppe.

”Med en professionel ledergruppe og en nedskrevet forretningsplan har virksomheden en klar strategi for, hvem der tager hånd om fokusområder som produktion, salg og økonomi, og ledergruppen kan løbende monitorere virksomhedens mål,” forklarer Henrik Forthoft Lind.

Ifølge analysen forventer 42 % af de ejerledede virksomheder, at deres største vækstmuligheder ligger på eksisterende markeder med eksisterende produkter, når de ser tre år frem. Hele 78 % forventer ligeledes, at væksten skal komme fra markeder i Danmark og nærmarkederne i Europa, og 74 % af ejerlederne med vækstambitioner forventer, at væksten bliver en organisk vækst.

Kundefokus
Den imponerende vækst, som de ejerledede virksomheder har oplevet, skyldes i den grad også deres kundefokus, som er et vigtigt strategisk parameter for de danske SMV-virksomheder. Tilfredse kunder er essentielt for, at virksomheden eksisterer. Globalisering og digitalisering har medført, at kunderne har fået mangedoblet udbuddet af muligheder, og derfor skal virksomhederne i højere grad skille sig ud og forholde sig til den værdi, som de kan bibringe deres kunder.

”Kundefokusering har været årets tema i analysen, fordi det er essentielt for en virksomheds realisering af egne vækstmål. Ejerledernes stakeholderfokus har været i top de senere år, og vores analyse viser, at 86 % af virksomhederne sætter sine kunder i fokus ved at interagere med dem, og samtlige af de dygtigste ejerledere giver deres kunder mulighed for feedback,” slutter Henrik Forthoft Lind.

Om analysen

PwC analyserer ca. 4.000* ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. De skal overholde følgende krav:

 • A/S – ApS – P/S
 • Minimum 10 ansatte
 • Eksisteret i minimum fem år
 • Positiv egenkapital i seneste regnskab
 • Positivt resultat i seneste regnskab
 • Vækst i dækningsbidrag set over en tre-årig periode
 • Ekskl. børsnoterede og deres datterselskaber
 • Ekskl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
 • Ekskl. virksomheder fra Børsens top 1000
 • Ejerlederen skal have indflydelse på den daglige drift
 • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20%)

Af disse er 125 virksomheder udvalgt til kvalitative interviews (11-46 virksomheder pr. region), som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse.

*Mandag Morgen og Danske Regioner bruger i deres undersøgelse betegnelsen ’Scaleup’, der er en international betegnelse for virksomheder med mindst 10 ansatte, og som de seneste 3 regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 %. Virksomhederne har et stort potentiale for at vokse og skabe nye job og har dermed en stor betydning for Danmarks vækst. I Danmark findes 1.246 ’scaleups’. Læs mere her: https://www.mm.dk/her-er-danmarks-oversete-vaekstlag/

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.