Region Hovedstaden

Regionen følger nye Collstrup-undersøgelser

Pressemeddelelse   •   Nov 05, 2010 09:34 CET

Forventer dog, at Esrum Sø ikke forurenes med arsen.

Ny undersøgelse af Collstrupgrunden er i gang
Miljøstyrelsen gennemfører med støtte fra Region Hovedstaden for tiden en undersøgelse af grundvandet ved Collstrup-grunden, der ligger i et skovområde tæt på Esrum Sø. Grunden blev i perioden fra 1936 til 1976 anvendt til træimprægnerings-virksomhed og er på den måde blevet kraftigt forurenet med arsen og andre tungmetaller. 

Fokus på om Esrum Sø forurenes med arsen
Formålet med Miljøstyrelsens undersøgelse er at bestemme, om der sammen med grundvandet transporteres arsen fra Collstrup-grunden til Esrum Sø. 

Ser frem til resultatet
- Vi følger sagen og ser frem til at modtage resultatet af den nye grundvandsundersøgelse, siger Lars Gaardhøj, formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg. 

Færdig undersøgelse i slutningen af 2010
Miljøstyrelsens undersøgelse, som afsluttes ved årets udgang, er blot den seneste af en lang række undersøgelser af grunden. 

Regionen har allerede gennemført en række analyser i de seneste år
I de seneste tre år har Region Hovedstaden gennemført en række andre undersøgelser for at klarlægge, om der er sket en spredning af forurening fra Collstrup-grunden til den nærliggende naturlegeplads Eghjorten og om arsenforureningen transporteres til Esrum Sø gennem vandløbene. 

Ingen sundhedsrisiko ved naturlegepladsen Eghjorten
Undersøgelserne viste, at jorden på naturlegepladsen ikke er forurenet, og at der derfor ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med at bruge den. 

Intet tyder på arsen-forurening af Esrum Sø
Et stort antal målinger foretaget over et helt år i vandløbene viste, at arsenen fra Collstrup-grunden tilbageholdes i grøfterne tæt på grunden. Regionens undersøgelser viser dermed, at der ikke løber arsen fra grunden til Esrum Sø gennem vandløbene. 

Kun svagforurening af grundvandsmagasinet
- Tidligere undersøgelser foretaget i Frederiksborg Amts tid har også vist, at grundvandsmagasinet under Collstrup-grunden kun var svagt forurenet i et lille område. Det er derfor regionens vurdering, at der næppe sker en transport af arsen med grundvandet til Esrum Sø, siger Lars Gaardhøj. 


Yderligere oplysninger:

  • Lars Gaardhøj, formand for Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden, tlf. 2892 2598
  • Jørn Getterman, miljødirektør, Region Hovedstaden, tlf. 48 20 53 00
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88