Region Hovedstaden

Regionen knækker kurven med medicinudgifter

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2011 17:53 CET

Hvis prognosen holder, så falder medicinudgifterne med næsten 5 millioner kroner i 2011 sammenlignet med året før.

Mindre årlige medicinudgifter for første gang
Udgifterne til lægemidler i Region Hovedstaden har gennem en årrække været kraftigt stigende, mens mængdeforbruget har været nogenlunde konstant. Nye tal viser nu, at stigningen i udgifterne er bremset op, og der ses for første gang et lille fald i forhold til samme periode i 2010.

Udgifterne er 255 millioner kroner lavere end budgetteret
Faldet kan selvfølgelig ses på budgettets bundlinje. Det svarer til et forventet fald i udgifterne på 4,8 mio. kr. for hele 2011, hvis tendensen fastholdes, og det skal ses i lyset af, at der faktisk var budgetteret med en stigning på 250 mio. kr. Så reelt har Region Hovedstaden hentet 255 millioner kroner ind på faldet i medicinudgifter.

Fælles vejledninger for dyr sygehusmedicin har haft effekt
Faldet i medicinudgifter skyldes flere faktorer. Regionernes arbejde med at udarbejde fælles vejledning for dyr sygehusmedicin (RADS-vejledningerne) begynder nu at få effekt, og Region Hovedstadens Lægemiddelkomite har samarbejdet med speciallægerne om at implementere de nye, nationale behandlingsvejledninger.

3-i-1 pille på aids-området gav 25 millioner i besparelse
Region Hovedstaden har således alene sparet ca. 25 mio. kr. i 2011 på lægemidler til behandlingen af HIV/AIDS ved at vælge 3 tabletter i stedet for én kombinationstablet med tre lægemidler i.

45 millioner kroner sparet på to lægemidler alene
Der er også opnået store besparelser i det fælles indkøb, som regionerne foretager via organisationen Amgros, fordi patenter er faldet bort. F.eks. er lægemiddelstoffet Letrozol til brystkræft blevet ca. 90 procent billigere, mens prisen på et meget brugt antibiotikum, Meropenem, faldt med ca. 75 procent. Regionen har sparet ca. 45 mio. kroner alene på de to lægemidler i 2011.

Også besparelser på morfinlignende lægemidler
Lægemiddelkomiteen har også gjort en ekstra indsats for at anbefale de samme effektive og billige lægemidler både på hospitalerne og hos de praktiserende læger. Alene inden for dyre morfinlignende lægemidler har det givet en besparelse på ca. 6 mio. kroner.

Samarbejde med læger giver gevinst
- Både personalet på hospitalerne, de praktiserende læger, speciallægerne og lægemiddelkommitéen har gjort et stort stykke arbejde med et flot resultat. Når vi sparer på medicinen, kan vi jo bruge pengene til nye tiltag, siger Kirsten Lee (R), formand for Region Hovedstadens kvalitetsudvalg.

Patentudløb tyder på yderligere besparelser
De positive tendenser ser ud til at fortsætte ind i fremtiden, da flere store produkter, som mange patienter behandles med, mister patentet i de kommende år og vil blive meget billigere.

Fakta

Medicinudgifter til behandling af patienter på Region Hovedstadens hospitaler var i 2010 på 2.504 mio. kr. og forventes at blive 2.499 mio. kr. i 2011.

Den dyreste samlede medicingruppe i Region Hovedstaden er lægemidler, der overvejende anvendes til at undertrykke immunforsvaret, f.eks. biologiske lægemidler til behandling af psoriasis og leddegigt.

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er sammensat med repræsentanter fra regionerne, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Amgros og Danske Regioner.

Yderligere information hos:

  • Kirsten Lee (R), formand for Region Hovedstadens kvalitetsudvalg, mobil 20 20 11 56
  • Formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomite, vicedirektør Steen Werner Hansen, 35 31 29 41
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, mobil 70 20 95 88