Region Hovedstaden

Regionen laver egen kræftplan

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:01 CEST

Planen skal sikre kræftpatienter den optimale behandling gennem hele sygdomsforløbet.

Regionen vil sigte højere end de nationale kræftplaner
Med de nationale kræftplaner er der sat fokus på forbedring af kræftdiagnosticering og behandling i Danmark. Men i Region Hovedstaden ønsker man at optimere indsatsen yderligere. Specielt skal der ekstra fokus på de områder, som endnu ikke er dækket af de nationale kræftplaner. 

Planen bygger på egen indsats og forventninger til den ny nationale kræftplan
- Region Hovedstaden har allerede gjort en stor indsats for at sikre højere kvalitet, kortere ventetid og sammenhæng i patientforløbet for kræftpatienter. Men på baggrund af status på kræftbehandlingen i regionen og forventninger til indholdet i en ny national plan, så vil vi med vores egen plan sikre, at kræftpatienterne under hele sygdomsforløbet får den bedst mulige behandling, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S). 

Rehabilitering, palliation og kvalitetsmåling blandt fokusområderne
Regionens egen kræftplan skal specielt fokusere på områder som tidlig opsporing af kræftsygdomme, rehabilitering, opfølgende kontroller, patientaspekt og sammenhængende forløb, palliation, aktivitets- og kvalitetsmålinger samt organisering af rammerne for kræftforskning. 

Øget indsats skyldes ikke dårligere resultater
Herudover er der også fokus på diagnosticering og behandling, så der fortsat sikres en høj kvalitet på de områder. At regionen ønsker en øget indsats på kræftområdet skyldes ikke, at det går dårligt med kræftbehandlingen. Tværtimod går det faktisk rigtig godt. 

Vi skylder patienterne hele tiden at blive bedre
- Vi behandler mange patienter og tilfredsheden er høj. Samtidig er vi internationalt førende indenfor PET-CT diagnostik og forskning samt kræftbehandling af børn. Men fordi det går godt, skal vi jo ikke bare hvile på laurbærrene. Kræftbehandlingen skal hele tiden blive bedre. Det skylder vi patienterne. De må ikke blive tabt eller falde mellem to stole på noget tidspunkt i deres kræftforløb, siger Vibeke Storm Rasmussen. 

Kræftpakker sikrer hurtigere patientforløb
Pakkeforløb har vist sig være en vej til bedre behandling for nogle kræftforløb, og derfor skal der også fortsat i regionen fokuseres på dem. Med pakkeforløbene sikres hurtigere patientforløb uden unødig ventetid, der kommer øget fokus på samarbejde og fokus på overgange mellem forskellige afdelinger, mellem hospitaler og de praktiserende læger samt kommuner. 

Tidligere diagnose og mere efterfølgende kontrol
- De løse ender skal nu med i pakkerne, så kræftsygdommen bliver opdaget tidligt, og så der tages hånd om patienten, når behandlingen er slut. Der skal følges op og kontrolleres. Der skal måles på indsatsen, rådgives og forskes, siger Vibeke Storm Rasmussen. 

Mere specialiseret rådgivning i praksissektoren og målgruppebaseret information
Blandt forslagene til tidlig opsporing af kræftsygdomme er en forbedring af praksissektorens muligheder for specialiseret rådgivning og udredning på hospitalerne. Det anbefales også, at der kommer mere målgruppebaseret information om kræftsygdomme, screenings- og helbredelsesmuligheder. 

Arbejdsgange skal optimeres
I forhold til udredning og behandling anbefales det blandt andet, at der fortsat arbejdes med at sikre den diagnostiske kapacitet ved fx at sikre optimal anvendelse af apparatur og optimering af arbejdsgange. 

Center for robotkirurgi skal styrke international videndeling
Et andet indsatsområde er fortsat fokus på at sikre den kirurgiske kvalitet, eksempelvis ved efteruddannelse i robotkirurgi. Samtidig anbefales det, at der etableres et center for robotkirurgi i regionen for derved at sikre grundlaget for uddannelse og udvikling samt for videndeling og færdighedstræning i relation til andre indenlandske og udenlandske kirurgiske centre. 

Høringsproces omfatter kræftpatienters erfaringer
Der er mange flere faglige anbefalinger i oplægget til kræftplanen, og disse blev præsenteret for regionsrådet den 26. oktober 2010. I december bliver regionsrådet forelagt et høringsudkast til kræftplanen, hvorefter den sendes i høring. Efter nytår arrangeres der også høring blandt patienter, der har været med i et forløb omkring kræftsygdom. 


Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
  • Helle Ulrichsen, regionsdirektør i Region Hovedstaden, tlf. 48 20 56 01
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88