Region Hovedstaden

Regionen skal håndtere 112-opkald om sundhed

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 10:25 CET

Det har regionen arbejdet for siden 2007.

Fra 1. april næste år overtager regionerne alle de sundhedsfaglige opkald, når borgere i nød ringer 112. Opgaven bliver i hovedstadsregionen i øjeblikket varetaget af Politiet og Københavns Brandvæsen, 

Større ansvar for den samlede akutte hjælp
Fremover skal opkald om akut sygdom og tilskadekomst sendes videre til sundhedspersonale på Region Hovedstadens vagtcentral på Herlev Hospital. Derfra vil det så være vagtcentralen, der hjælper borgerne, vurderer hvilken hjælp der er behov for, hastegraden, effektuerer hjælpen, rådgiver over telefonen og eventuelt hjælper med kontakt til anden relevant hjælp. 

Forhåbentligt færre fejl i vurderingerne
- Det er en tre år gammel plan, som vi nu får realiseret i regionen. Det har været vanskeligt at få planen gennemført, da der har været mange involveret i processen. Nu sker det endelig, og så håber jeg, at vi kan slippe for nogle af de situationer, hvor 112 har taget fejl i vurderingen, fordi de ikke har sundhedsfagligt personale til at håndtere opkaldene, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) og tilføjer: 

Bedre sammenhængende akutsystem
- Med udvidelsen af regionens vagtcentral samler vi væsentlig erfaring og kompetence om akutte patientforløb, både fra 112-opkald og fra hospitalerne, og vores sundhedsfaglige personale kan rådgive borgeren over telefonen. På sigt vil vi også kunne skabe en bedre sammenhæng med de øvrige akutfunktioner, som fx lægevagten og det øvrige beredskab. Det har vi utålmodigt presset på for at få gang i mange år. 

11 millioner kroner skal ruste vagtcentralen til opgaven
Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog tirsdag den 16. november en etableringsinvestering på knap 11 millioner kroner, der skal ruste vagtcentralen til den ny store opgave. Med mere end 100.000 årlige sundhedsfaglige alarmopkald bliver der behov for en væsentlig udvidelse af regionens vagtcentral. 

Nødvendigt med nyt udstyr og mere personale
Vagtcentralen skal udvides og udbygges med nyt IT-udstyr og nyt sundhedsfagligt personale skal ansættes og gennem et supplerende 6 ugers uddannelsesforløb og oplæres til den 1. april. 

Forventer økonomisk kompensation for at tage opgaven
- Vi skal handle nu for at nå at blive klar til 1.april, men reelt er den økonomiske kompensation for at regionerne overtager opgaven endnu ikke på plads. Vi forventer dog naturligvis, at vi efter forhandlinger med regeringen får midler flyttet med over med opgaven, siger Vibeke Storm Rasmussen. 


Yderligere oplysninger

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand, tlf. 43 64 25 21
  • Freddy Lippert, akutchef, tlf. 48 20 54 05
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88