Sundhedsstyrelsen

Regioner og private sygehuse skal genansøge om specialopgaver

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2010 10:43 CEST

Planen for placeringen af rygkirurgi på de danske sygehuse er på vej ind i den afsluttende fase og har på linie med en række andre specialer fået revideret de faglige beskrivelser. Ændringerne betyder at regionerne og private sygehuse skal genansøge om at varetage de rygkirurgiske specialfunktioner både i ortopædisk kirurgi og i neurokirurgi.

Baggrunden for ændringerne er, at Sundhedsstyrelsen har fundet behov for at revidere beskrivelsen af de rygkirurgiske specialfunktioner, fordi funktionerne ikke var definerede og afgrænsede tilstrækkeligt ens i de to specialer.

Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab udarbejdet nye beskrivelser af de rygkirurgiske specialfunktioner i specialevejledningerne. Beskrivelserne har været drøftet i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

De nye beskrivelser af de rygkirurgiske specialfunktioner nødvendiggør fornyet ansøgning om varetagelsen af disse funktioner. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt nyt ansøgningsmateriale med henblik på, at regioner og private sygehuse på ny kan ansøge om at varetage de rygkirurgiske specialfunktioner (og den samhørende funktion i diagnostisk radiologi).

Fristen for ansøgning er den 12. november 2010. Sundhedsstyrelsen er klar over, at det er en kort frist, men finder, at det er i alles interesse at få området afklaret snarest muligt.

Ansøgningsmaterialet kan findes på link til Specialeplan 2010, samt på link til hvert af de to specialer. Ansøgningsmaterialet bedes indsendt tilspecialeplanlaegning@sst.dk.

Link

Specialeplan 2010

Speciale: Ortopædkirurgi

Speciale: Neurokirurgi

KontaktCharlotte Hosbond  
Chefkonsulent  
Sundhedsplanlægning  
Telefon 72 22 78 51   

Ann Christine Lyngberg  
Afdelingslæge  
Sundhedsplanlægning  
Telefon 72 22 76 20