NCC

Regnskab: Basis for optimisme hos NCC

Pressemeddelelse   •   Aug 16, 2012 10:46 CEST

Markedet er præget af hård konkurrence og lange beslutningsprocesser. Men aktivitetsniveauet er fornuftigt, og NCC oplever basis for optimisme for den kommende tid.

I Danmark
havde NCC i første halvår 2012 en omsætning på 2.723 mio. kr., hvilket er godt 750 mio. kr. over første halvår 2011. Ordreindgangen var på 1.832 mio. kr. mod 2.600 mio. kr. i første halvår 2011. Ordrebeholdningen er på 2.961 mio. kr. og ligger dermed 18 % lavere end samme periode 2011. Driftsresultatet var 90 mio. kr. (3,3 %) i første halvår mod 10 mio. kr. (0,5 %) i første halvår 2011.

NCC Construction Danmark
realiserede i første halvår 2012 en nettoomsætning på 1.342 mio. kr. og et driftsresultat på 70 mio. kr. (5,2 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 1.212 mio. kr. og et driftsresultat på 61 mio. kr. (5,0 %). Ordreindgangen i første halvår 2012 beløb sig til 929 mio. kr., som sammenlignet med første halvår 2011 er et fald på ca. 650 mio. kr.

Klaus Kaae afløste den 25. juni 2012 Torben Biilmann som administrerende direktør for NCC Construction Danmark A/S.

”Første halvår 2o12 har været et godt halvår for NCC Construction. Vi har oplevet vækst i vores omsætning og i vores indtjening. Desværre er ordreindgangen ikke fulgt med. Jeg kan konstatere, at vi ligger ca. 650 mio. kr. under samme periode sidste år. Vi oplever fortsat, at der er en positiv og god aktivitet i markedet, og at der er projekter nok at regne på, men samtidig ser vi også, at de afgørende beslutningsprocesser på store og mellemstore projekter tager længere tid i dag,” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark A/S.

”Vores forøgede fokus på byggepladssikkerhed i første halvår viser en god og positiv udvikling. Arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne på byggepladserne har alle gjort en stor helhjertet indsats,” siger Klaus Kaae.

NCC Bolig
oplever flere positive tendenser i markedet, der giver basis for optimisme. Boligmarkedet i Danmark er dog fortsat præget af væsentlige udfordringer i form af et lavt aktivitetsniveau.

”Vi ser, at boligkøberne er blevet mere aktive i det seneste kvartal,” siger adm. direktør Torben Modvig fra NCC Bolig. ”Det gælder på tværs af projektbeliggenheder, men særligt Fem Søstre i Vejle og Havnevigen på Islands Brygge i København oplever fin efterspørgsel”.

Lejlighederne på Havnevigen, der blev lanceret i andet kvartal, er blevet godt modtaget. Blandt de kommende lejlighedsprojekter med central beliggenhed og kvaliteter ud over det sædvanlige er Krøyers Plads i København, der også forventes at blive positivt modtaget af markedet.

NCC Property Development
har i første halvår afleveret lejemål i nyopførte byggerier på mere end 47.000 m2, hvoraf langt hovedparten er kontorlejemål i København og Aarhus. ”Vi oplever fortsat en træghed i beslutningsprocessen om at indgå nye lejekontrakter i attraktive, bæredygtige og miljøvenlige byggerier – især fra private virksomheder – men antallet af interesserede lejere har været stigende i det seneste kvartal, og vi forventer, at det vil påvirke udlejningen positivt i andet halvår. For butikslejemål gælder fortsat en meget stor tilbageholdenhed begrundet i det lave privatforbrug – i særdeleshed på længerevarende forbrugsgoder,” siger adm. direktør Nikolaj Hertel fra NCC Property Development A/S.

NCC Roads
har realiseret et resultat i andet kvartal 2012, der er svagere end i 2011. ”De væsentligste årsager hertil er en skærpet konkurrence i asfaltmarkedet samt vigende mængder i råstofmarkedet. Disse to negative forhold modvirkes delvist af et positivt bidrag fra enkelte nye aktiviteter,” siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

Regnskabstal for NCC i Danmark:


tabellen ved at klikke her


NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst:

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Arne Becker, direktør for Kommunikation, NCC Construction Danmark A/S, telefon 24 88 74 70

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.

I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 5,2 mia. kroner og cirka 2 200 ansatte.