NCC

Regnskab: Fortsat pænt aktivitetsniveau i NCC’s danske forretning26-10-2012

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2012 13:57 CEST

Aktivitetsniveauet er fornuftigt, men markedet er fortsat præget af hård konkurrence og lange beslutningsprocesser.


I Danmark havde NCC i årets tre første kvartaler en omsætning på 4.265 mio. kr., hvilket er ca. 1.000 mio. kr. mere end samme periode i 2011. Ordreindgangen var på 3.003 mio. kr. mod 3.493 mio. kr. i de tre første kvartaler af 2011. Ordrebeholdningen er på 2.814 mio. kr. og ligger dermed 13 % lavere end samme periode i 2011. Driftsresultatet var 211 mio. kr. (4,9 %) i de tre første kvartaler mod -9 mio. kr. (-0,3 %) i de tre første kvartaler af 2011.

NCC Construction Danmark realiserede i årets tre første kvartaler en nettoomsætning på 2.061 mio. kr. og et driftsresultat på 120 mio. kr. (5,8 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 1.877 mio. kr. og et driftsresultat på 94 mio. kr. (5,0 %). Ordreindgangen i de første ni måneder af 2012 beløb sig til 1.558 mio. kr., som sammenlignet med samme periode i 2011 er en nedgang på ca. 450 mio. kr.

”Vi er tilfredse med udviklingen i både omsætning og indtjening. Desværre ligger vores ordreindgang fortsat under niveauet for samme periode i 2011. Det er stadig vores oplevelse, at der er en god aktivitet i markedet, men beslutningsprocesserne tager fortsat lang tid, hvilket påvirker vores ordreindgang i negativ retning,” siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark A/S.

”5. september 2012 afholdt hele NCC-koncernen Awareness Day, hvor vi – ligesom i 2011 – satte fokus på arbejdsmiljøet på vores bygge- og anlægspladser. Sideløbende har vi i NCC Construction stadig et stærkt fokus på sikkerhed. Denne indsats viser fortsat en god og positiv udvikling,” siger Klaus Kaae.

NCC Bolig oplever, at de positive tendenser, der blev set i markedet i først halvdel af året, fortsætter. ”Vi har en god efterspørgsel på vores Københavner-projekter,” sider adm. direktør i NCC Bolig Torben Modvig. ”Interessen for både Havnevigen på Islands Brygge og Krøyers Plads på Christianshavn er fin, og det er tydeligt, at med det rigtige produkt og den rigtige beliggenhed får vi markedet i tale”.

Generelt er der dog fortsat et lavt aktivitetsniveau på boligmarkedet i Danmark, hvilket især påvirker projekterne uden for hovedstadsområdet.

NCC Property Development A/S oplever, trods finanskrise og mange ledige kvadratmeter i eksisterende kontorejendomme, en stigende interesse for at leje nyudviklede attraktive, fleksible og miljørigtige lejemål. ”Lejerne opnår tit en bedre business case i vore NCC Company House end i eksisterende ejendomme. Vi har også i 3. kvartal gennemført nye kontorudlejninger, samt igangsat et nyt NCC Company House i den nye bydel Århusgade i Nordhavnen, København. Projektet er 50% udlejet og solgt til 3 danske pensionskasser,” siger adm. direktør i NCC Property Development A/S Marius Møller.

Retailmarkedet er fortsat trægt på grund af det lave forbrug, men også i dette marked er der sket udlejninger i 3. kvartal.

NCC Roadshar realiseret et resultat i tredje kvartal 2012, der ligger noget under samme periode i 2011.

”Der er en fortsat hård konkurrence i asfaltmarkedet og en nedgang i volumen i råstofmarkedet, samt høje omkostninger til energi og råvaren bitumen. Dette er de væsentligste årsager til den negative udvikling," siger adm. direktør Thomas Rask Jensen fra NCC Roads A/S.

Regnskabstal for NCC i Danmark:

Regnskabstal for NCC Construction Danmark A/S:

Regnskabstal for NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig oplyses ikke på landeniveau, men indgår i resultatet for forretningsenhederne på koncernniveau.

Regnskabstal for NCC-koncernen:

NCC AB har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, boliger og veje i hele Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg.

For yderligere informationer kontakt venligst

Klaus Kaae, adm. direktør, NCC Construction Danmark A/S, telefon 40 35 25 00

Arne Becker, direktør for Kommunikation, NCC Construction Danmark A/S, telefon 24 88 74 70

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 4,8 mia. kroner og cirka 2.200 ansatte.

This information was sent by Cisionhttp://newsroom.cision.com