Carlsberg Group

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 21:39 CET

Carlsberg -gruppen leverede stærke resultater i 2010 på trods af den russiske afgiftsforhøjelse, som påvirkede ølmarkedet i Rusland på en måde, der var meget speciel for 2010.

• Overskudsgraden steg 130bp til 17,1% (15,8% i 2009), og resultat af primær drift steg til 10,25 mia. kr. (9,39 mia. kr. i 2009). Det rapporterede nettoresultat steg 49% til 5,4 mia. kr.

• De generelle markedstendenser for øl blev forbedret i 2010 i forhold til 2009. Det er væsentligt at bemærke, at det russiske marked var stærkere, end Gruppen forventede ved årets begyndelse.

• Gruppen øgede markant sine investeringer til støtte for de vigtigste varemærker, herunder investeringer i innovationer, nye produkter samt digitale aktiviteter og medie-, forbruger- og kundeaktiviteter. Gruppen investerede også i innovationer, der skal lanceres i 2011 og de kommende år.

• Gruppen øgede sin markedsandel i store dele af forretningen i 2010. Den samlede markedsandel steg i Nord- og Vesteuropa. I Østeuropa var markedsandelen i Rusland flad, 39,7%, (kilde: Nielsen) på trods af at Gruppen var prisførende hele året. I 4. kvartal steg Carlsbergs russiske markedsandel 40bp til 39,7%. Ukraine fortsatte med at klare sig godt. I Asien blev der fortsat vundet markedsandele i hele regionen.

• Carlsberg-varemærket steg 3% som følge af fodboldaktiviteter og øgede investeringer i et år med fodbold-VM.

• Gruppens ølvolumener faldt 1% til 114 mio. hl med et organisk volumenfald på 2% (fald på 2% for den samlede drikkevarevolumen). Eksklusive den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 og efterfølgende lagernedbringelse i 1. kvartal ville den organiske stigning i ølvolumen have været ca. 1%.

• I 4. kvartal faldt ølvolumen organisk med 5%. Justeret for den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 var udviklingen i de organiske ølvolumener flad i kvartalet.

• Gruppens nettoomsætning steg 1% til 60,1 mia. kr. (59,4 mia. kr. i 2009) på trods af udfordrende markedsforhold i Rusland som følge af den markante afgiftsforhøjelse. Det organiske fald var 3% og den positive valutaeffekt var 5% primært som følge af styrkede østeuropæiske valutaer. Pris/mix var -1%.

• Resultat af primær drift steg 9% til 10.249 mio. kr. (9.390 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst i resultat af primær drift var 1%. Justeret for den russiske lageropbygning og

efterfølgende lagernedbringelse ville den organiske vækst i resultat af primær drift have været 8%. Valutakurser havde en positiv effekt på 8%.

• Årets resultat steg 49% til 5.351 mio. kr. (3.602 mio. kr. i 2009). Heri indgår en ikke-kontant, ikke-skattepligtig indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til trinvise akkvisitioner.

• Stærk vækstfremgang i Asien, hvor Gruppen klarede sig bedre end markedet. Gruppen leverede signifikant vækst i volumen, omsætning og resultat i regionen.

• Den resterende del af synergieffekten på 1,3 mia. kr. af Scottish & Newcastle-opkøbet blev realiseret i 2010 – forud for planen.

• Det fortsatte fokus på gældsnedbringelse betød, at den rentebærende nettogæld blev reduceret til 32,7 mia. kr. (35,7 mia. kr. ultimo 2009). Nettogæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger faldt til 2,3x (2,7x ultimo 2009). Efter akkvisitioner for over 2,5 mia. kr. var den frie pengestrøm 5.179 mio. kr.

• Selskabet foreslår et udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2010, en stigning på 43% i forhold til 2009, hvor udbyttet var 3,50 kr. pr. aktie.

• Carlsberg-gruppen har følgende forventninger til 2011:

• Øget markedsandel på markeder, der samlet udgør 2/3 af vores forretning

• Høj encifret procentvis vækst i resultat af primær drift

• Vækst i justeret nettoresultat på over 20%1

Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: “2010 var et meget specielt år for Gruppen på grund af den markante afgiftsforhøjelse på vores største marked, og vi er meget tilfredse med de stærke resultater for 2010. I store dele af forretningen øgede vi vores markedsandel, og det viser, at vi kan effektuere vores planer. Vi tror på en svag bedring i markedsforholdene i 2011, især i Østeuropa, hvor vi forventer, at det russiske marked vil komme tilbage til vækst. I vores arbejde for at finde den rette balance mellem rentabel vækst og løbende effektivitetsforbedringer vil vi lancere innovationer og markedsredskaber til at understøtte væksten i 2011. Vi vil gennemføre igangværende og nye tiltag for yderligere at effektivisere vores forretningsmodel uden at gå på kompromis med kvalitet og service over for vores kunder og forbrugere.”

Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag

kl. 9.00. Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på www.carlsberggroup.com. Kontaktpersoner:

Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221

Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412

Ben Morton, +45 3327 1417