Sundhedsstyrelsen

Rehabilitering har stor betydning for kræftpatienter

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 09:36 CEST

Et stigende antal patienter overlever deres kræftsygdom, og en betydelig andel af kræftpatienterne oplever problemer og senfølger efter sygdommen og behandlingen. En MTV-rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at rehabilitering kan bidrage til at afhjælpe senfølger som for eksempel træthed, angst og depression hos de cirka 90.000 patienter, som er i behandling for eller er i live efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft.

Ikke alle kræftpatienter tilbydes i dag rehabilitering. Det skyldes dels at regioner og kommuner ikke foretager en systematisk vurdering af de enkelte patienters behov, dels at der mangler redskaber til at identificere de patienter, der har gavn af rehabilitering. Det er hensigtsmæssigt fremover at sikre, at behovet for rehabilitering systematisk bliver vurderet hos alle kræftpatienter, og at rehabilitering tilbydes til de patienter, som har et behov.

Der er brug for flere videnskabelige undersøgelser om rehabilitering af kræftpatienter. Projektgruppen konkluderer dog, at der er dokumentation for, at patienter med bryst-, prostata- eller tyk- og endetarmskræft, som efter screening vurderes at have behov for rehabilitering, bør få et tilbud bestående af fysisk træning og psykosociale interventioner. Rapporten viser derudover, at der er brug for, at lymødembehandling af kvinder opereret for brystkræft bliver udviklet og følger de faglige retningslinier, og at der til mænd opereret for prostatakræft indføres bækkenbundsøvelser.

Rapporten viser, at regioner og kommuner er i en fase, hvor indsatsen inden for rehabilitering bliver udviklet og fastlagt, og rapporten rummer en række forslag til, hvordan aktørerne på området kan skabe bedre koordinering og sikre sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen.

Projektgruppen skønner, at rehabiliteringsforløb i gennemsnit koster 28.000 kr. for brystkræftpatienter, 17.000 kr. for patienter med tyk- og endetarmskræft og 15.000 kr. for patienter med prostatakræft.

Link til rapport

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft – en medicinsk teknologivurdering

Sammenfatning: Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft

Uden bilag: Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft

Summary: Rehabilitation after breast cancer, colorectal cancer and prostate cancer – a health technology assessment

Kontakt

Camilla Palmhøj Nielsen
Medicinsk Teknologivurdering
Telefon 72 22 77 34