Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Rejseselskab havde ikke pligt til at oplyse om bookingklasse og bonuspoint

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:36 CEST

Forbruger følte sig snydt for bonuspoint ved flyrejse og reklamerede til rejseselskabet, men det påhvilede ikke rejsebureauet at oplyse om bookingklasse og optjening af bonuspoint, da bonusaftalen ikke var indgået med rejsebureauet. Flyselskabet havde ikke haft indflydelse på den købte billettype og ifølge de gældende medlemsbetingelser, hvis ændringer var behørigt varslet, var de optjente bonuspoint beregnet korrekt.

Forbrugerne havde i november 1993 indgået en aftale med et flyselskab om optjening af bonuspoint. Forbrugerne købte i august 2008 to returbilletter til strækningen København - Bangkok hos et rejsebureau. Billetterne var på udrejsen kategoriseret i bookingklasse K og på hjemrejsen i bookingklasse Q. Efter rejsens gennemførelse konstaterede forbrugerne, at de havde optjent færre bonuspoint end de havde regnet med, da de på udrejsen havde fået færre bonuspoint end på hjemrejsen.

Forbrugerne reklamerede derfor til både rejsebureauet og flyselskabet, og krævede udbetaling af de resterende bonuspoint. Rejsebureauet afviste forbrugernes krav, da de havde fået det antal point, som svarede til den bookingklasse, som billetterne var kategoriseret i. Rejsebureauet havde endvidere ikke mulighed for at vejlede om optjening af bonuspoint, da forbrugerne ikke inden bestillingen havde henvendt sig herom. Flyselskabet afviste også forbrugernes krav, da optjeningen af bonuspoint var beregnet korrekt ud fra de bestemmelser, som var gældende på det tidspunkt, hvor billetterne blev købt. Endvidere var aftalen om køb af flybilletterne ikke indgået med flyselskabet. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugerne er berettiget til, at få udbetalt købsprisen for to gange 2590 Eurobonuspoint, svarende til 330 Euro, som følge af, at de på udrejsen fik færre bonuspoint end på hjemrejsen, uden at der nærmere var oplyst om dette på forhånd.

Forbrugerne har oplyst, at de via rejsebureauets hjemmeside bestilte to flybilletter til strækningen København-Bangkok tur-retur. Forbrugerne har endvidere oplyst, at de ikke før eller i forbindelse med købet fik oplyst, hvilken bookingklasse billetterne var kategoriseret i, og heller ikke fik oplyst antallet af bonuspoint, der optjenes på strækningen, ligesom de heller ikke selv rettede henvendelse til hverken rejsebureauet eller flyselskabet for at få oplyst dette.

Da forbrugerne efter rejsens gennemførelse konstaterede, at de havde fået færre point, end de havde regnet med, kontaktede de henholdsvis rejsebureauet og flyselskabet med henblik på at få de resterende point.

Rejsebureauet har afvist forbrugernes krav under henvisning til, at forbrugerne har fået det antal bonuspoint, der passer til de to flyvninger på henholdsvis bookingklasse K og Q. Rejsebureauet har endvidere gjort gældende, at hvis forbrugerne havde kontaktet rejsebureauet inden bestillingen, kunne rejsebureauet have vejledt forbrugerne i forhold til ønsket om bonuspoint.

Flyselskabet har afvist forbrugernes krav under henvisning til, at forbrugerne har indgået en aftale direkte med rejsebureauet, som rejseselskabet ikke har indflydelse på. Endvidere har flyselskabet gjort gældende, at det antal point, der er optjent svarer til klassekoden K (udrejsen) og Q (hjemrejsen) for sølvmedlemmer, og at flyselskabet ikke er ansvarlig for de oplysninger, som rejsebureauet har givet i forbindelse med købet.

Nævnet lægger på baggrund af parternes forklaringer til grund, at der fra forbrugernes indmeldelse i Eurobonusprogrammet og frem til 31. oktober 2003 optjentes point pr. tilbagelagt mile. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det af medlemsbetingelserne gældende fra 8. juli 2008, som dermed var gældende på aftaletidspunktet, fremgår, at der optjenes point ud fra strækning og klasse.

På baggrund af oplysningerne fra flyselskabet, er det nævnets opfattelse, at ændringerne af medlemsbetingelserne er varslet behørigt, ligesom medlemsbetingelserne til enhver tid har været tilgængelige på flyselskabets hjemmeside.

Nævnet har herefter lagt til grund for afgørelsen, at forbrugerne kun har et krav mod rejsebureauet eller flyselskabet, hvis forbrugeren ikke har fået den ydelse, som var aftalt eller forudsat, eller de anden vis har lidt et økonomisk tab.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at aftalen om optjening af bonuspoint ikke er indgået med rejsebureauet, men derimod med flyselskabet. Da forbrugerne ikke har indgået aftale med rejsebureauet om optjening af bonuspoint, har rejsebureauet ikke ved aftalens indgåelse været forpligtet til, på eget initiativ, at oplyse om bookingklasse og optjening af bonuspoint.

Nævnet har videre lagt vægt på, at flyselskabet ikke har haft indflydelse på, hvilken billettype forbrugerne har købt hos rejsebureauet, ligesom antallet af point, flyvningen har udløst, er det korrekte i forhold til bookingklasse, Eurobonusmedlemskab og strækning. Nævnet mener ikke, at den information som flyselskabet giver om optjening af bonuspoint er utilstrækkelig.

Det forhold, at forbrugerne havde forventet at få flere bonuspoint, ændrer således ikke ved, at antallet af bonuspoint, forbrugerne fik, stemmer overens med strækning og klasse i henhold til medlemsbetingelserne.

Nævnet bemærker slutteligt, at forbrugerne ikke har lidt et økonomisk tab, da manglende optjening af bonuspoint ikke i sig selv udgør et økonomisk tab. Det bemærkes i den forbindelse videre, at skulle forbrugerne have haft det ønskede antal point ud fra de på aftaletidspunktet gældende medlemsbetingelser, ville billetprisen have været markant dyrere.” Forbrugeren fik derfor ikke medhold i deres krav.