WSPA Danmark

Rekordhøjt antal grindedrab i 2010

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 17:16 CET

1.115 grindehvaler er indtil nu blevet brutalt slagtet i år, hvilket gør det til verdens største fangst af en specifik hvalart.

En gruppe af internationale miljø- og dyrebeskyttelsesorganisationer er dybt bekymrede over Færøernes eskalerende grindedrab, da flere grindehvaler er blevet dræbt i 2010 end i noget andet år siden 1996, og endnu flere kan blive dræbt inden udgangen af året. Den gennemsnitlige årlige fangst over de seneste 10 år har været 627 grindehvaler.

Trods de færøske myndigheders påstand om det modsatte, illustrerer færøske tv-optagelser tydeligt, at fangstmetoderne ikke er blevet forbedret og højst sandsynlig påfører hvalerne store lidelser.

”Det kaos, der eksisterer under grindedrabene, vil uundgåeligt medføre forfærdelige lidelser. Det er fuldstændigt uacceptabelt at et moderne samfund dræber over 1.100 hvaler på denne måde”, udtaler Joanna Toole, kampagneleder for havpattedyr hos WSPA International.

De færøske myndigheder har ikke givet nogen forklaring på, hvorfor så mange hvaler er blevet dræbt i år.

Gennem de sidste to årtier har speciallæge i arbejdsmedicin Pál Weihe, udført omfattende forskning af sundhedskonsekvenserne for de færinger, der spiser grindekød og dermed indtager giftstoffer, herunder det kviksølv og PCB, som findes i grindekød og spæk.

I august 2008 udsendte Pál Weihe og den færøske Landslæge Høgni Debes Joensen en erklæring, der anbefaler at grindehval ikke længere bør anvendes til menneskeføde på grund af den betydelige sundhedstrussel indtagelse udgør.

Det Færøske Landstyre har udtalt, at de er i gang med at vurdere resultaterne fra forskningen. I mellemtiden har de anbefalet at følge deres kostvejledning, som de udstedte i 1998. Vejledningen siger, at man kun bør spise grindekød en eller to gange om året og at gravide kvinder, kvinder der ønsker at blive gravide eller kvinder, der ammer, helt bør afstå fra at spise grindekød.

”Grindefangsten har i 2010 givet 550 tons grindekød og spæk til de 49.000 færinger. Det svarer til 11 kg for hver øbo, herunder spædbørn, hvilket er næsten 1 kg per person per måned. Dette er omkring fem gange højere end anbefalingerne fra 1998 om angiveligt risikofrit forbrug, og ignorerer fuldstændigt nylige advarsler om helt at holde sig fra grindekød”, siger Jennifer Londsdale, Direktør for Environmental Investigation Agency.

Da mange færinger, herunder børn og nogle mødre, der ikke spiser grindekød, og eftersom mange andre færinger ikke har adgang til grindekødet, vil nogle mennesker uundgåeligt spise langt større mængder.

Ved at lade grindedrabene fortsætte, ignorer de færøske myndigheder sundhedstruslen mod sine borgere samt de lidelser, der påføres grindehvalerne.

For interviews med danske WSPA-repræsentanter eller for yderligere information, kontakt Lasse Bruun, Kampagnechef WSPA Nordic, Tlf: 3393 7212, Mobil: +44 75 2718 0435, lasse@wspa.dk

Billed og videomateriale
• Vedlagt pressemeddelelsen er tre billeder af grindefangst. Copyright EIA
• Færøske optagelser af grindedrab fra 19. juli 2010: www.youtube.com/watch?v=-Pn2Z4Bia1A 

Noter:
• Følgende organisationer er afsendere af denne pressemeddelelse: Environmental Investigation Agency (EIA) er en britisk organisation, der udfører undercover-arbejde og kampagner omkring miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med vilde dyr, ulovlig skovhugst, farligt affald og handel med klima- og ozon-ødelæggende kemikalier.
• WSPA (World Society for the Protection of Animals) er verdens største sammenslutning af dyreværnsorganisationer og repræsenterer mere end 1.000 medlemsorganisationer i over 156 lande. WSPAs vision er en verden, hvor mennesker respekterer dyrevelfærd, og dyremishandling stopper. WSPA har 29 års erfaring med dyrebeskyttelse internationalt og har rådgivende status hos både FN og Europakommissionen.
• Campaign Whale arbejder med beskyttelse af hvaler, delfiner og marsvin samt med miljøspørgsmål. www.campaign-whale.org
• OceanCare er en schweizisk organisation. Den blev grundlagt i 1989 og baserer sit arbejde på realistiske og samarbejdsrelaterede initiativer. Foreningen arbejder på nationalt og internationalt plan med blandt andet havforurening, miljøændringer, fiskeri, hvalfangst, sælfangst, havpattedyr i fangenskab og uddannelsesprogrammer. www.oceancare.org
• Fangstmetode: Grupper af grindehvaler, ofte flere hundrede individer, drives ind på lavt vand ved hjælp af fartøjer og ved brug af høje lyde, der skræmmer grindehvalerne. Det forsøges at få så mange grindehvaler som muligt helt ind til stranden. Grindehvalerne får herefter enten en spids og 2 kg tung krog stukket ind i kroppen, eller får en stump krog stukket ind i åndehullet, hvorefter de trækkes på land ved hjælp af reb. Derefter bliver grindehvalerne med en speciel grindekniv stukket i ryggen lige bag åndehullet med det formål at overskære arterierne til hjernen. Hvis dette udføres korrekt, bliver grindehvalen bevidstløs og dør. Desværre varierer tiden, det tager for hvalen at dø, da den ikke er pacificeret og fordi fangernes ekspertise veksler. Mange hvaler lider derfor længe, før de dør.
• Organisationerne, der er underskrivere af denne pressemeddelelse, er medlem er af Whalewatch. Whalewatch er et globalt netværk med mere end 50 tilknyttede organisationer, der alle er bekymrede over dyrevelfærdsmæssige aspekter ved fangst af hvaler, delfiner og marsvin.

WSPA's vision er en verden, hvor mennesker respekterer dyrevelfærd, og dyremishandling stopper. I 30 år har WSPA sat fokus på dyrevelfærd, og vores fokus er især på de dele af verden, hvor der kun er ringe – eller ingen – lovgivning til at beskytte dyr.