Nordic School of Public Health NHV

Resistent bakterie belaster raske bærere

Pressemeddelelse   •   Apr 10, 2013 08:52 CEST

Et stigende antal borgere I de nordiske lande er bærere af den resistente bakterie MRSA.
Selvom bakterien hos raske ikke nødvendigvis medfører infection, kan den stadig medføre bekymring og lidelse hos bæreren. Et nyt MPH-studie fra Nordic School of Public Health i Gøteborg viser, hvordan dagliglivet kan påvirkes hos bærerne og deres familier efter påvisning af MRSA.
 
Meticillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) er en bakterie, som er modstandsdygtig overfor de mest almindelige typer af antibiotika. Du kan være bærer af MRSA uden at have symptomer, men det at være bærer giver en øget risiko for infektioner især I hud og slimhinder, ligesom bakterien kan spredes og forårsage epidemier hos medpatienter, hvis bæreren indlægges eller arbejder på hospitaler eller i pleje- og behandlingsområdet.
Almindeligvis behandles bærertilstanden let ved hjælp af en vaskekur med desinficerende sæbe kombineret med lokalbehandling med antibiotika. Imens denne kur står på og i månederne derefter, anmodes bærerne om at oplyse at de er eller har været bærere af MRSA ved kontakt med sundhedsvæsenet.

For bærerne er dette en tilstand og periode, der medfører utryghed og bekymring, og i nogen tilfælde stigmatisering fra omgivelserne.
Alice Løvendahl Sørensen har udforsket bærernes oplevelse af egen sundhed og hvordan omgivelserne reagerer ved at møde en MRSA positiv bærer. Mange oplever stress, bekymring og vrede, især som følge af mangelfuld information om fra sundhedsvæsenet, hvilket for bæreren medfører bekymring og angst for at smitte andre.

Det kvalitative studie beskriver, hvordan MRSA bærere oplever at blive afvist hos tandlæger, ikke at måtte komme I lægernes venteværelser, og fortæller om bærernes bekymringer for at miste deres arbejde, som følge af bærertilstanden.

Alice Løvendahl Sørensen konkluderer, at den nuværende information til bærerne og deres familier om MRSA og bærertilstanden er mangelfuld, og at disse såvel som den enkelte medarbejder på hospitaler og især i den primære sundhedstjeneste, har behov for udvikling af nye former for pædagogik, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, for at forebygge angst og stigmatisering hos borgerne, samt spredning af MRSA fra samfundet ind på hospitalerne.


Yderligere information kan indhentes hos:
Alice Løvendahl Sørensen, hygiejnesygeplejerske og MPH, Regionshospital Viborg, Region Midt, Danmark.
Email: alice.loevendahl@hotmail.com. Tlf nr +45 7844 1342
Louise Teurneau, PR medarbejder, Nordic School of Public Health NHV
Tlf nr +46 (0)31-69 39 84, email: louise.teurneau@nhv.se

For pressen:
Angående Alice Løvendahl Sørensen
Alice Løvendahl Sørensen arbejder i det daglige som hygiejnesygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt med base i afdelingen for Kvalitet og Forskning, Regionshospital Viborg, 8800 Viborg.
Denmark. I det daglige kontaktes hun regelmæssigt af bærere, familiemedlemmer til bærere, samt af sundhedsprofessionelle udenfor sygehusene med spørgsmål vedrørende smitte, behandling og infektionshygiejne. Hendes Master of Public
Health studie: “Oplevelse af sammenhæng hos bærere af Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Et kvalitativt studie, blev fremlagt ved Nordic School of Public Health NHV i december 2012.

Angående Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV er en universitær institution for højere uddannelser og forskning indenfor folkesundhed, finansieret af Nordisk Råd. . NHV tilbyder videregående studier som forskerkurser for professionelle. Årligt studerer ca. 300 fra hele Norden her, heraf er de 50 PhD studerende og 150 masterstuderende indenfor folkesundhed.
Nordic School of Public Health NHV ligger I Gøteborg, Sverige.

Angående Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV er en universitær institution for højere uddannelser og forskning indenfor folkesundhed, finansieret af Nordisk Råd. . NHV tilbyder videregående studier som forskerkurser for professionelle. Årligt studerer ca. 300 fra hele Norden her, heraf er de 50 PhD studerende og 150 masterstuderende indenfor folkesundhed.
Nordic School of Public Health NHV ligger I Gøteborg, Sverige.